Tổng hợp các loại biển báo cấm cần lưu ý mới nhất

Tổng hợp các loại biển báo cấm cần lưu ý mới nhất

Tổng hợp các loại biển báo cấm cần lưu ý mới nhất

Tổng hợp các loại biển báo cấm cần lưu ý mới nhất

Tổng hợp các loại biển báo cấm cần lưu ý mới nhất
Tổng hợp các loại biển báo cấm cần lưu ý mới nhất
Tổng hợp các loại biển báo cấm cần lưu ý mới nhất

Bạn đã biết gì về ý nghĩa và đặc điểm của các loại biển báo cấm thông dụng nhất hiện nay? Đây là một biển báo vô cùng quan trong nó nhằm thông báo cho người dân khi tham gia giao thông biết được những điều nguy hiểm cần tránh ở đường phía trước để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi lưu thông.

 

Đặt điểm của các biển báo cấm thông dụng 

 

Hiện nay các biển báo cấm được chia làm 39 loại được đánh số thứ tự cụ thể từ 101 đến 140, được sử dụng rộng rãi trên hầu hết các tuyến đường với ý nghĩa cụ thể như sau:

 

Biển báo 101

 

Đường cấm: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại, trừ những loại xe được ưu tiên theo luật quy định.

 

Biển báo chỉ đường cấm ​
Biển báo chỉ đường cấm ​

 

Biển báo 102

 

Cấm đi ngược chiều: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ lưu thông vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

Biển báo cấm đi ngược chiều ​
Biển báo cấm đi ngược chiều 

 

Biển báo 103a

 

Cấm ôtô: Cho biết đây là đường cấm tất cả các xe cơ giới kể cả xe mô tô 3 bánh có thùng di chuyển qua, trừ xe mô tô hai bánh, hay xe gắn máy và những loại xe được ưu tiên theo luật quy định.

 

Biển báo cấm ô tô
Biển báo cấm ô tô 

 

Biển báo 103b

 

Cấm ôtô rẽ phải: Cho biết đây là đường cấm tất cả các xe cơ giới kể cả các loại xe ó thùng xe rẽ phải, trừ các xe ai bánh, hay ắn máy và các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ quy định.

 

Biển báo không cho ôtô rẽ phải
Biển báo không cho ôtô rẽ phải

 

Biển báo 103c

 

Cấm ôtô rẽ trái: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả phương tiện xe môtô 3 bánh có thùng xe rẽ trái, trừ phương tiện xe môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên.

 

Biển báo không cho ôtô rẽ trái
Biển báo không cho ôtô rẽ trái

 

Biển báo 104

 

Cấm môtô: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên.

 

>>> XEM NGAY: Các loại biển báo giao thông đường bộ và xử phạt hành vi vi phạm giao thông

Biển báo 105

 

Cấm ôtô và môtô: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và xe môtô lưu thông qua trừ xe gắn máy và các ưu tiên.

 

Cấm ôtô và môtô

 

Biển báo 106a

 

Cấm xe tải: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe ôtô chở hàng trừ các xe được ưu tiên

 

Biển báo 106b

 

Cấm xe tải trên 2,5T: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe ôtô chở hàng có trọng tải trên 2,5 tấn trừ các xe được ưu tiên.

 

Biển số P.106 (a,b)

 

Biển báo 107a

 

Cấm ôtô khách và ôtô tải: Cho biết đây là đường cấm xe ôtô chở hành khách và các loại xe ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép vượt quá 3,5 tấn kể cả xe máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng lưu thông qua trừ các xe đã được ưu tiên theo luật định.

 

Cấm ôtô khách và ôtô tải
Cấm ôtô khách và ôtô tải

 

Biển số 107b

 

 Cấm xe ôtô taxi: Để báo cấm xe ôtô taxi đi lại. Trường hợp cấm xe ôtô taxi theo giờ thì đặt biển phụ ghi giờ cấm.

 

Cấm xe ôtô taxi
Cấm xe ôtô taxi

 

Biển báo 108

 

Cấm ôtô kéo moóc: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả phương tiện là môtô, máy kéo hay xe ôtô khách kéo theo rơ-moóc lưu thông qua, trừ loại xe ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) 

 

Cấm ôtô kéo moóc
Cấm ôtô kéo moóc

 

Biển báo 109

 

Cấm máy kéo: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe máy kéo, kể cả xe máy kéo bánh hơi và xe bánh xích lưu thông qua.

 

Cấm máy kéo
Cấm máy kéo

 

Biển báo 110a

 

Cấm đi xe đạp: Cho biết đây là đường cấm xe đạp lưu thông qua.

 

Biển báo 110b

 

Cấm xe đạp thồ: Cho biết đây là đường cấm xe đạp thồ đi qua. Trừ trường hợp người dắt loại xe này.

 

Biển số P.110a
Biển số P.110a "Cấm xe đạp" và Biển số P.110b "Cấm xe đạp thồ"

 

Biển báo 111a

 

Cấm xe gắn máy: Cho biết đây là đường cấm phương tiện xe gắn máy lưu thông qua.

 

Biển báo 111b

 

Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam): Cho biết đây là đường cấm xe ba bánh có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v…

 

Biển báo 111c

 

 Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy): Cho biết đây là đường cấm xe ba bánh có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v…

 

Biển báo 111d

 

Cấm xe ba bánh loại không có động cơ (xe xích lô): Cho biết đây là đường cấm xe ba bánh không có động cơ như xích lô, xe lôi, xe đạp v.v…

 

Biển số P.111a, biển số P.111 (a,b) và biển số P.111d
Biển số P.111a, biển số P.111 (a,b) và biển số P.111d 

 

Biển báo 112

 

Cấm người đi bộ: Cho biết đây là đường cấm đi bộ qua lại.

 

Cấm người đi bộ
Cấm người đi bộ

 

Biển báo 113

 

 Cấm xe người kéo, đẩy: Cho biết đây là đường cấm xe người kéo, đẩy lưu thông qua, trừ xe nôi của trẻ em và những xe chuyên dùng để lưu thông dành cho người tàn tật.

 

Cấm xe người kéo, đẩy
Cấm xe người kéo, đẩy

 

Biển báo 114

 

Cấm xe xúc vật kéo: Cho biết đây là đoạn đường cấm súc vật TG vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù chỉ là kéo xe hay là chở trên lưng lưu thông qua đây.

 

 

Biển báo 115

 

Hạn chế trọng lượng xe: Cho biết đây là đoạn đường cấm các xe cơ giới và xe thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên có trọng lượng của toàn bộ xe và hàng lớn hơn thông số ghi trên biển.

 

Hạn chế trọng lượng xe
Hạn chế trọng lượng xe

Biển báo 116

 

 Hạn chế trọng lượng trên trục xe: Cho biết đây là đoạn đường cấm các xe cơ giới và xe thô sơ, kể cả các được ưu tiên có trọng lượng của toàn bộ xe và hàng bố trí trên một trục bất kỳ lớn hơn thông số ghi trên biển

 

Hạn chế trọng lượng trên trục xe
Hạn chế trọng lượng trên trục xe

 

>>> XEM NGAY: Các loại biển báo cấm mới nhất tài xế phải lưu ý để không mất tiền oan 

Biển báo 117

 

Hạn chế chiều cao: Cho biết đây là đoạn đường cấm các xe cơ giới và xe thô sơ, kể cả các được ưu tiên có chiều cao của toàn bộ xe và hàng lớn hơn thông số ghi trên biển

 

Biển báo 118

 

Hạn chế chiều ngang: Cho biết đây là đoạn đường cấm các xe cơ giới và xe thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên có chiều ngang của toàn bộ xe và hàng lớn hơn thông số ghi trên biển

 

Biển báo 119

 

Hạn chế chiều dài ôtô: Cho biết đây là đoạn đường cấm các loại xe cơ giới và xe thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ xe và hàng lớn hơn giá trị thông số đã ghi trên biển báo

 

Biển báo 120

 

 Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc: Cho biết đây là đoạn đường cấm các xe cơ giới và xe thô sơ kéo theo moóc kể cả các xe ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc có độ dài toàn bộ xe, moóc và hàng lớn hơn giá trị thông số ghi trên biển báo

 

Biển báo 121

 

Cự ly tối thiểu giữa hai xe: Cho biết đây là đoạn đường cấm các xe ô tô không được lưu thông cách nhau một khoảng nhỏ hơn GT thông số đã ghi trên biển báo cấm kể cả các xe được ưu tiên

 

Biển báo 122

 

Dừng lại: Cho biết đây là đoạn đường bắt buộc các loại xe cơ giới kể cả các phương tiện được ưu tiên phải dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy những tín hiệu báo hiệu đã được cho phép đi (do người đk giao thông, đèn giao thông, hay người cầm cờ).

 

Biển báo từ 117 đến 122
Biển báo từ 117 đến 122

 

Biển báo 123a

 

Cấm rẽ trái: Cho biết đây là đoạn đường cấm xe cơ giới và thô sơ rẽ trái chỉ trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định .(theo hướng mũi tên chỉ đường) ở những tuyến đường giao nhau.

 

Biển báo 123b

 

Cấm rẽ phải: Cho biết đây là đoạn đường cấm xe cơ giới và thô sơ rẽ phải chỉ trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định .(theo hướng mũi tên chỉ đường) ở những tuyến đường giao nhau.

 

Biển báo 124a

 

Cấm quay xe: Cho biết đây là đoạn đường cấm các loại phương tiện xe cơ giới và xe thô sơ quay đầu, chỉ trừ các phương tiện được ưu tiên theo luật định.

 

Biển báo 124b

 

Cấm ôtô quay đầu xe: Cho biết đây là đoạn đường cấm các xe ôtô và xe môtô 3 bánh thực hiện quay đầu, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

 

Các nhóm biển báo 124
Các nhóm biển báo cấm 124

 

Biển báo 125

 

Cấm vượt: Cho biết đây là đoạn đường cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật định. Chỉ được phép vượt xe mô tô 2 bánh và xe gắn máy.

Biến báo cấm vượt
Biến báo cấm vượt

 

Biển báo 126

 

Cấm ôtô tải vượt: Cho biết đây là đoạn đường cấm tất cả các xe ô tô tải có trọng tải lớn nhất cho phép (bao gồm trọng tải xe và hàng hóa trên xe) trên 3.5 tấn ở đây tính cả các xe được ưu tiên theo luật định vượt nhau. Chỉ được phép vượt các xe như: mô tô 2 bánh, xe gắn máy.

 

Cấm ôtô tải vượt
Cấm ôtô tải vượt

 

Biển báo 127

 

Tốc độ tối đa cho phép: Cho biết đây là đoạn đường cấm tất cả các xe cơ giới lưu thông với tốc độ tối đa vượt quá tốc độ tối đa ghi trên biển, trừ các xeđược ưu tiên theo luật quy định.

 

Cấm vượt tốc độ tối đa cho phép
Cấm vượt tốc độ tối đa cho phép

 

Biển báo 128

 

Cấm bóp còi: Cho biết đây là đoạn đường cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi.

 

Cấm bóp còi
Cấm bóp còi

Biển báo 129

 

 Kiểm tra: Cho biết đây là nơi có lắp đặt trạm kiểm tra các loại xe vận tải di chuyển qua đó phải dừng lại để làm các thủ tục kiểm tra và kiểm soát theo luật định.

 

Biến báo cho biết có trạm kiểm tra
Biến báo cho biết có trạm kiểm tra

 

Biển báo 130

 

Cấm dừng xe và đỗ xe: Cho biết đây là nơi cấm các xe cơ giới dừng xe và đỗ xe, chỉ trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

 

Cấm dừng xe và đỗ xe
Cấm dừng xe và đỗ xe

 

Biển báo 131a

 

Cấm đỗ xe: Cho biết đây là nơi cấm các xe cơ giới đỗ xe, chỉ trừ các phương tiện được ưu tiên theo luật quy định.

 

Biển báo 131b

 

Cấm đỗ xe ngày lẻ: Cho biết đây là nơi cấm các xe cơ giới đỗ xe vào những ngày lẽ trong tháng, chỉ trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

 

Biển báo 131c

 

Cấm đỗ xe ngày chẵn: Cho biết đây là nơi cấm các xe cơ giới đỗ xe vào những ngày chẵn trong tháng, chỉ trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định

 

Cấm đỗ xe
Cấm đỗ xe

 

Biển báo 132

 

Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp: Cho biết đây là đoạn đường mà các xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật quy định đi theo chiều nhìn thấy biển báo này buộc phải nhường đường cho các xe cơ giới đang lưu thông theo hướng ngược lại khi lưu thông qua các đoạn đường và cầu hẹp.

 

Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp
Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

 >>> XEM NGAY: Khóa học lái xe B2 và những điều bạn cần biết để sở hữu ngay bằng lái xe giúp bạn hợp pháp hành nghề lái xe, kiếm thêm thu nhập. 

Biển báo 133

 

Hết cấm vượt: Cho biết đây là đoạn đường cho phép các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng khi vượt phải chấp hành đúng luật định về điều kiện cho phép các phương tiện vượt nhau.

 

 Hết cấm vượt
 Hết cấm vượt

 

Biển báo 134

 

Hết hạn chế tốc độ tối đa: Cho biết đây là hết đoạn đường bị hạn chế tốc độ tối đa. Tại đây, các xe được phép lưu thông với tốc độ tối đa như đã quy định trong luật định.

 

Hết hạn chế tốc độ tối đa
Hết hạn chế tốc độ tối đa

 

Biển báo 135

 

Hết tất cả các lệnh cấm: Cho biết đây là đường hết tất cả các hiệu lệnh đã cấm.

 

Hết tất cả các lệnh cấm
Hết tất cả các lệnh cấm

 

Biển báo 136

 

Cấm đi thẳng: Cho biết đây là đường cấm tất cả các xe đi thẳng.

 

Cấm đi thẳng
Cấm đi thẳng

 

Biển báo 137

 

Cấm rẽ trái và rẽ phải: Cho biết đây là đường cấm tất cả các xe rẽ trái và rẽ phải ở ngã đường phía trước.

 

Cấm rẽ trái và rẽ phải
Cấm rẽ trái và rẽ phải

 

Biển báo 138

 

Cấm đi thẳng và rẽ trái: Cho biết đây là đường cấm tất cả các xe đi thẳng và rẽ trái ở ngã tư và ngã năm phía trước.

 

Cấm đi thẳng và rẽ trái
Cấm đi thẳng và rẽ trái

 

Biển báo 139

 

Cấm đi thẳng và rẽ phải: Cho biết là đây đường cấm tất cả các xe đi thẳng và rẽ phải ở ngã tư và ngã năm phía trước.

 

 Cấm đi thẳng và rẽ phải
 Cấm đi thẳng và rẽ phải

 

Biển báo 140

 

Cấm xe công nông: Cho biết đây là đường cấm tất cả các xe công nông di chuyển qua.

 

Cấm xe công nông
Cấm xe công nông

 

Nói tóm lại các loại biển báo cấm trên đây chỉ nhằm mục đích chính đó là bảo vệ an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Do đó khi tham gia giao thông bắt buộc mọi người phải chấp hành nghiêm chỉnh, mong rằng những chia sẽ trên đây của chúng tôi sẽ giúp phần nào cho các bạn khi tham gia giao thông.

 

Chúc các bạn lái xe an toàn trên mọi nẻo đường !!!

 

Các bài viết khác

[MỚI] Những biển chỉ dẫn thành biển hiệu lệnh làm khó tài xế nhiều thế nào?

Quy chuẩn biển báo hiệu giao thông 41:2019 có hiệu lực vào ngày 1/7 tới có một số biển báo chỉ dẫn sẽ được chuyển thành biển báo hiệu lệnh bắt buộc, tài xế cần lưu ý để không bị CSGT xử ...

Xem thêm

Các loại biển báo cấm mới nhất tài xế phải lưu ý để không mất tiền oan

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ mới có hiệu lực từ 1/7, dưới đây là các loại biển báo cấm tài xế cần chú ý để không bị CSGT xử phạt.

Xem thêm

Mức xử phạt mới về vi phạm giao thông của nghị định 100 tài xế cần biết

Bắt đầu từ ngày 1.1.2020, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt chính thức có...

Xem thêm

Bạn nhất định phải biết mức phạt nồng độ cồn cho xe ô tô mới nhất

So với mức phạt cũ, mức phạt nồng độ cồn mới nhất cho xe ô tô mới năm 2020 sẽ nặng hơn rất nhiều. Bất kể uống rượu ít hay nhiều, chỉ cần có cồn ở trong khí thở là sẽ bị phạt.

Xem thêm

Sự thật biển báo khu vực đông dân cư “bẫy” tài xế nhiều như thế nào?

Biển báo khu vực đông dân cư là loại biển báo giao thông quan trọng và phổ biến bậc nhất trong hệ thống biển báo giao thông của Việt Nam. Tìm hiểu chúng ngay trong bài viết sau nhé.

Xem thêm

Tìm kiếm bài viết

Zalo
Thi thử
Zalo