Tổng hợp các loại biển báo cấm cần lưu ý mới nhất

Tổng hợp các loại biển báo cấm cần lưu ý mới nhất

Tổng hợp các loại biển báo cấm cần lưu ý mới nhất

Tổng hợp các loại biển báo cấm cần lưu ý mới nhất

Tổng hợp các loại biển báo cấm cần lưu ý mới nhất
Tổng hợp các loại biển báo cấm cần lưu ý mới nhất
Tổng hợp các loại biển báo cấm cần lưu ý mới nhất

Bạn đã biết gì về ý nghĩa và đặc điểm của các loại biển báo cấm thông dụng nhất hiện nay.

 

Đây là một biển báo vô cùng quan trong nó nhằm thông báo cho người dân khi tham gia giao thông biết được những điều nguy hiểm cần tránh ở đường phía trước để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi lưu thông.

 

Hiện nay biển báo cấm được chia làm 39 loại được đánh số thứ tự cụ thể từ 101 đến 140, được sử dụng rộng rãi trên hầu hết các tuyến đường với ý nghĩa cụ thể như sau:

 

Biển báo cấm 101: Đường cấm: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại, trừ những loại xe được ưu tiên theo luật quy định

 

Biển báo đường cấm 

 

Biển báo cấm 102: Cấm đi ngược chiều: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ lưu thông vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

Biển báo cấm đi ngược chiều 

 

Biển báo cấm 103a: Cấm ôtô: Cho biết đây là đường cấm tất cả các xe cơ giới kể cả xe mô tô 3 bánh có thùng di chuyển qua, trừ xe mô tô hai bánh, hay xe gắn máy và những loại xe được ưu tiên theo luật quy định.

 

Biển báo cấm ô tô 

 

Biển báo cấm 103b: Cấm ôtô rẽ phải: Cho biết đây là đường cấm tất cả các xe cơ giới kể cả các loại xe ó thùng xe rẽ phải, trừ các xe ai bánh, hay ắn máy và các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ quy định.

 

Biển báo cấm ôtô rẽ phải

 

Biển báo cấm 103c: Cấm ôtô rẽ trái: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả phương tiện xe môtô 3 bánh có thùng xe rẽ trái, trừ phương tiện xe môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên

 

Biển báo cấm ôtô rẽ trái

 

Biển báo cấm 104: Cấm môtô: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên

 

>>> Bạn nên tham khảo ngay: Các loại biển báo giao thông đường bộ và Xử phạt hành vi vi phạm giao thông

Biển báo cấm 105: Cấm ôtô và môtô: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và xe môtô lưu thông qua trừ xe gắn máy và các ưu tiên

 

Cấm ôtô và môtô

 

Biển báo cấm 106a: Cấm xe tải: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe ôtô chở hàng trừ các xe được ưu tiên

 

Biển báo cấm 106b: Cấm xe tải trên 2,5T: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe ôtô chở hàng có trọng tải trên 2,5 tấn trừ các xe được ưu tiên.

 

Biển số P.106 (a,b) "Cấm xe ôtô tải" và Biển số P.106c "Cấm xe chở hàng nguy hiểm”

 

Biển báo cấm 107a: Cấm ôtô khách và ôtô tải: Cho biết đây là đường cấm xe ôtô chở hành khách và các loại xe ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép vượt quá 3,5 tấn kể cả xe máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng lưu thông qua trừ các xe đã được ưu tiên theo luật định.

 

Cấm ôtô khách và ôtô tải

 

Biển số cấm 107b: Cấm xe ôtô taxi: Để báo cấm xe ôtô taxi đi lại. Trường hợp cấm xe ôtô taxi theo giờ thì đặt biển phụ ghi giờ cấm.

 

Cấm xe ôtô taxi

 

Biển báo cấm 108: Cấm ôtô kéo moóc: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả phương tiện là môtô, máy kéo hay xe ôtô khách kéo theo rơ-moóc lưu thông qua, trừ loại xe ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) 

 

Cấm ôtô kéo moóc

 

Biển báo cấm 109: Cấm máy kéo: Cho biết đây là đường cấm tất cả các loại xe máy kéo, kể cả xe máy kéo bánh hơi và xe bánh xích lưu thông qua.

 

Cấm máy kéo

 

Biển báo cấm 110a: Cấm đi xe đạp: Cho biết đây là đường cấm xe đạp lưu thông qua.

 

Biển báo cấm 110b: Cấm xe đạp thồ: Cho biết đây là đường cấm xe đạp thồ đi qua. Trừ trường hợp người dắt loại xe này.

 

Biển số P.110a "Cấm xe đạp" và Biển số P.110b "Cấm xe đạp thồ"

 

Biển báo cấm 111a: Cấm xe gắn máy: Cho biết đây là đường cấm phương tiện xe gắn máy lưu thông qua

 

Biển báo cấm 111b: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam): Cho biết đây là đường cấm xe ba bánh có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v…

 

Biển báo cấm 111c: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy): Cho biết đây là đường cấm xe ba bánh có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v…

 

Biển báo cấm 111d: Cấm xe ba bánh loại không có động cơ (xe xích lô): Cho biết đây là đường cấm xe ba bánh không có động cơ như xích lô, xe lôi, xe đạp v.v…

 

Biển số P.111a, biển số P.111 (a,b) và biển số P.111d 

 

Biển báo cấm 112: Cấm người đi bộ: Cho biết đây là đường cấm đi bộ qua lại.

 

Cấm người đi bộ

 

Biển báo cấm 113: Cấm xe người kéo, đẩy: Cho biết đây là đường cấm xe người kéo, đẩy lưu thông qua, trừ xe nôi của trẻ em và những xe chuyên dùng để lưu thông dành cho người tàn tật.

 

Cấm xe người kéo, đẩy

 

Biển báo cấm 114: Cấm xe xúc vật kéo: Cho biết đây là đoạn đường cấm súc vật TG vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù chỉ là kéo xe hay là chở trên lưng lưu thông qua đây

 

 

Biển báo cấm 115: Hạn chế trọng lượng xe: Cho biết đây là đoạn đường cấm các xe cơ giới và xe thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên có trọng lượng của toàn bộ xe và hàng lớn hơn thông số ghi trên biển

 

Hạn chế trọng lượng xe

Biển báo cấm 116: Hạn chế trọng lượng trên trục xe: Cho biết đây là đoạn đường cấm các xe cơ giới và xe thô sơ, kể cả các được ưu tiên có trọng lượng của toàn bộ xe và hàng bố trí trên một trục bất kỳ lớn hơn thông số ghi trên biển

 

Hạn chế trọng lượng trên trục xe

 

>>> Bạn nên đọc ngay kiến thức tổng quan về: Các loại biển báo cấm mới nhất tài xế phải lưu ý để không mất tiền oan 

Biển báo cấm 117: Hạn chế chiều cao: Cho biết đây là đoạn đường cấm các xe cơ giới và xe thô sơ, kể cả các được ưu tiên có chiều cao của toàn bộ xe và hàng lớn hơn thông số ghi trên biển

 

Biển báo cấm 118: Hạn chế chiều ngang: Cho biết đây là đoạn đường cấm các xe cơ giới và xe thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên có chiều ngang của toàn bộ xe và hàng lớn hơn thông số ghi trên biển

 

Biển báo cấm 119: Hạn chế chiều dài ôtô: Cho biết đây là đoạn đường cấm các loại xe cơ giới và xe thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ xe và hàng lớn hơn giá trị thông số đã ghi trên biển báo

 

Biển báo cấm 120: Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc: Cho biết đây là đoạn đường cấm các xe cơ giới và xe thô sơ kéo theo moóc kể cả các xe ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc có độ dài toàn bộ xe, moóc và hàng lớn hơn giá trị thông số ghi trên biển báo

 

Biển báo cấm 121: Cự ly tối thiểu giữa hai xe: Cho biết đây là đoạn đường cấm các xe ô tô không được lưu thông cách nhau một khoảng nhỏ hơn GT thông số đã ghi trên biển báo cấm kể cả các xe được ưu tiên

 

Biển báo cấm 122: Dừng lại: Cho biết đây là đoạn đường bắt buộc các loại xe cơ giới kể cả các phương tiện được ưu tiên phải dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy những tín hiệu báo hiệu đã được cho phép đi (do người đk giao thông, đèn giao thông, hay người cầm cờ) .

 

Biển báo cấm từ 117 đến 122

 

Biển báo cấm 123a: Cấm rẽ trái: Cho biết đây là đoạn đường cấm xe cơ giới và thô sơ rẽ trái chỉ trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định .(theo hướng mũi tên chỉ đường) ở những tuyến đường giao nhau.

 

Biển báo cấm 123b: Cấm rẽ phải: Cho biết đây là đoạn đường cấm xe cơ giới và thô sơ rẽ phải chỉ trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định .(theo hướng mũi tên chỉ đường) ở những tuyến đường giao nhau.

 

Biển báo cấm 124a: Cấm quay xe: Cho biết đây là đoạn đường cấm các loại phương tiện xe cơ giới và xe thô sơ quay đầu, chỉ trừ các phương tiện được ưu tiên theo luật định.

 

Biển báo cấm 124b: Cấm ôtô quay đầu xe: Cho biết đây là đoạn đường cấm các xe ôtô và xe môtô 3 bánh thực hiện quay đầu, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

 

Các nhóm biển báo cấm 124

 

Biển báo cấm 125: Cấm vượt: Cho biết đây là đoạn đường cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật định. Chỉ được phép vượt xe mô tô 2 bánh và xe gắn máy.

Biển báo cấm 125: Cấm vượt

 

Biển báo cấm 126: Cấm ôtô tải vượt: Cho biết đây là đoạn đường cấm tất cả các xe ô tô tải có trọng tải lớn nhất cho phép (bao gồm trọng tải xe và hàng hóa trên xe) trên 3.5 tấn ở đây tính cả các xe được ưu tiên theo luật định vượt nhau. Chỉ được phép vượt các xe như: mô tô 2 bánh, xe gắn máy.

 

Cấm ôtô tải vượt

 

Biển báo cấm 127: Tốc độ tối đa cho phép: Cho biết đây là đoạn đường cấm tất cả các xe cơ giới lưu thông với tốc độ tối đa vượt quá tốc độ tối đa ghi trên biển, trừ các xeđược ưu tiên theo luật quy định.

 

Biển báo cấm 127: Tốc độ tối đa cho phép

 

Biển báo cấm 128: Cấm bóp còi: Cho biết đây là đoạn đường cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi.

 

Biển báo cấm 128: Cấm bóp còi

Biển báo cấm 129: Kiểm tra: Cho biết đây là nơi có lắp đặt trạm kiểm tra các loại xe vận tải di chuyển qua đó phải dừng lại để làm các thủ tục kiểm tra và kiểm soát theo luật định.

 

Biển báo cấm 129: Kiểm tra

 

Biển báo cấm 130: Cấm dừng xe và đỗ xe: Cho biết đây là nơi cấm các xe cơ giới dừng xe và đỗ xe, chỉ trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

 

Cấm dừng xe và đỗ xe

 

Biển báo cấm 131a: Cấm đỗ xe: Cho biết đây là nơi cấm các xe cơ giới đỗ xe, chỉ trừ các phương tiện được ưu tiên theo luật quy định.

 

Biển báo cấm 131b: Cấm đỗ xe ngày lẻ: Cho biết đây là nơi cấm các xe cơ giới đỗ xe vào những ngày lẽ trong tháng, chỉ trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

 

Biển báo cấm 131c: Cấm đỗ xe ngày chẵn: Cho biết đây là nơi cấm các xe cơ giới đỗ xe vào những ngày chẵn trong tháng, chỉ trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định

 

Biển báo cấm đỗ xe

 

Biển báo cấm 132: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp: Cho biết đây là đoạn đường mà các xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật quy định đi theo chiều nhìn thấy biển báo này buộc phải nhường đường cho các xe cơ giới đang lưu thông theo hướng ngược lại khi lưu thông qua các đoạn đường và cầu hẹp.

 

Biển báo cấm 132

 >>> Xem chi tiết khóa học đào tạo lái xe ô tô hạng B2 và những điều bạn cần biết để sở hữu ngay bằng lái xe giúp bạn hợp pháp hành nghề lái xe, kiếm thêm thu nhập. 

Biển báo cấm 133: Hết cấm vượt: Cho biết đây là đoạn đường cho phép các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng khi vượt phải chấp hành đúng luật định về điều kiện cho phép các phương tiện vượt nhau.

 

Biển báo cấm 133: Hết cấm vượt

 

Biển báo cấm 134: Hết hạn chế tốc độ tối đa: Cho biết đây là hết đoạn đường bị hạn chế tốc độ tối đa. Tại đây, các xe được phép lưu thông với tốc độ tối đa như đã quy định trong luật định

 

Hết hạn chế tốc độ tối đa

 

Biển báo cấm 135: Hết tất cả các lệnh cấm: Cho biết đây là đường hết tất cả các hiệu lệnh đã cấm

 

Hết tất cả các lệnh cấm

 

Biển báo cấm 136: Cấm đi thẳng: Cho biết đây là đường cấm tất cả các xe đi thẳng

 

Biển báo cấm 136: Cấm đi thẳng

 

Biển báo cấm 137: Cấm rẽ trái và rẽ phải: Cho biết đây là đường cấm tất cả các xe rẽ trái và rẽ phải ở ngã đường phía trước

 

Biển báo cấm 137

 

Biển báo cấm 138: Cấm đi thẳng và rẽ trái: Cho biết đây là đường cấm tất cả các xe đi thẳng và rẽ trái ở ngã tư và ngã năm phía trước

 

Cấm đi thẳng và rẽ trái

 

Biển báo cấm 139: Cấm đi thẳng và rẽ phải: Cho biết là đây đường cấm tất cả các xe đi thẳng và rẽ phải ở ngã tư và ngã năm phía trước

 

 Cấm đi thẳng và rẽ phải

 

Biển báo cấm 140: Cấm xe công nông: Cho biết đây là đường cấm tất cả các xe công nông di chuyển qua

 

Biển báo cấm 140

 

Nói tóm lại các loại biển báo cấm trên đây chỉ nhằm mục đích chính đó là bảo vệ an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

 

Do đó khi tham gia giao thông bắt buộc mọi người phải chấp hành nghiêm chỉnh, mong rằng những chia sẽ trên đây của chúng tôi sẽ giúp phần nào cho các bạn khi tham gia giao thông.

 

Chúc các bạn lái xe an toàn trên mọi nẻo đường !!!

 

Mọi chi tiết thắc mắc về Các khóa học đào tạo lái xe và Nâng dấu giấy phép lái xe của Thiên Tâm. Xin vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi để được Hỗ trợ tư vấn nhé!

 

>>> NGUỒN: TỔNG HỢP

Các bài viết khác

[MỚI] Những biển chỉ dẫn thành biển hiệu lệnh làm khó tài xế nhiều thế nào?

Quy chuẩn biển báo hiệu giao thông 41:2019 có hiệu lực vào ngày 1/7 tới có một số biển báo chỉ dẫn sẽ được chuyển thành biển báo hiệu lệnh bắt buộc, tài xế cần lưu ý để không bị CSGT xử ...

Xem thêm

Các loại biển báo cấm mới nhất tài xế phải lưu ý để không mất tiền oan

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ mới có hiệu lực từ 1/7, có một số biển cấm tài xế cần chú ý để không bị CSGT xử phạt

Xem thêm

Mức xử phạt mới về vi phạm giao thông của nghị định 100 tài xế cần biết

Bắt đầu từ ngày 1.1.2020, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt chính thức có...

Xem thêm

Bạn nhất định phải biết mức phạt nồng độ cồn cho xe ô tô mới nhất

So với mức phạt cũ, mức phạt nồng độ cồn mới nhất cho xe ô tô mới năm 2020 sẽ nặng hơn rất nhiều. Bất kể uống rượu ít hay nhiều, chỉ cần có cồn ở trong khí thở là sẽ bị phạt.

Xem thêm

Sự thật biển báo khu vực đông dân cư “bẫy” tài xế nhiều như thế nào?

Vậy quy định tốc độ tối đa trong khu vực đông dân cư là bao lâu, và một vài điểm cần lưu ý cho anh em để tránh bị phạt oan trong trường hợp xuất hiện biển báo này.

Xem thêm

Tìm kiếm bài viết

Zalo
Thi thử
Zalo