120 câu hỏi ôn thi mô phỏng tình huống giao thông

loadding

Tổng Hợp 120 Tính Huống Nguy Hiểm

Kết quả tình huống của bạn :

* Tình huống số :

* Điểm đạt được:

* Thời điểm "Space":

* Kết quả:

Phương pháp chấm điểm :

* Trong mỗi tình huống có 02 mốc thời điểm là 5đ và 0đ.

- 5 điểm: thời điểm bắt đầu có dấu hiệu phát hiện ra tình huống nguy hiểm, lái xe cần phải xử lý.

- 0 điểm: Mốc thời điểm mà xử lý từ thời điểm này vẫn xảy ra tai nạn.

* Học viên lựa chọn được giữa hai mốc này sẽ đạt mức điểm tương ứng từ 5-4-3-2-1 điểm. (tối đa điểm cho mỗi tình huống là 5đ)