Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

 • Quy định chung +

  1. Chính xác

  Cộng đồng trên nền tảng Hocthilaixe.com muốn xem các đánh giá/ review xác thực nhất về trường/ trung tâm bạn đã theo học. Vui lòng cung cấp các đánh giá (bao gồm dẫn chứng: thông tin, hình ảnh hoặc video về trường, khóa học và học phí...) đúng sự thật và chính xác nhất.

   

  2. Không bán hàng, quảng cáo

  Phần đánh giá không được bao gồm quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào. Các bài đánh giá vi phạm sẽ bị xóa. Mục đích của đánh giá trên nền tảng Hocthilaixe.com là cung cấp trải nghiệm chính xác của người viết để người đọc khác ra quyết định, không phải để quảng cáo hoặc quảng bá một dịch vụ.

   

  3. Lịch sự

  Ngôn ngữ được sử dụng trong những bài đánh giá nên là ngôn từ lịch sự và trang trọng, không được sử dụng ngôn ngữ kém văn minh để bôi nhọ danh dự của người khác. 

 • Chính sách bảo mật thông tin người dùng +

  1. Mục đích sử dụng 

   

  Hocthilaixe.com chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn. Chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà đối tác/ người đọc đã cung cấp.

   

  2. Phương thức bảo vệ

  • Hocthilaixe.com sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.
  • Hocthilaixe.com thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ của chúng tôi. Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

   

  3. Phạm vi sử dụng

  • Hocthilaixe.com chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định
  • Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ công ty nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.
  • Hocthilaixe.com có thể sẽ cần phân tích thông tin khách hàng nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.
  • Hocthilaixe.com sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.
  • Hocthilaixe.com tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.
 • Verified by Hocthilaixe.com là gì? +

  Khi bạn thấy biểu tượng Verified by Hocthilaixe.com nghĩa là trường/ trung tâm đó đã được xác mình bởi Hocthilaixe.com. 

 • Đánh giá trên Hocthilaixe.com cần bảo đảm những yếu tố gì? +

  Tính chân thực và khách quan: Hocthilaixe.com đã tiến hành xác minh thông tin của các trường/ trung tâm mà chúng tôi tiến hành hợp tác
   

  Sự đảm bảo: Nếu phát hiện trung tâm không duy trì được các tiêu chuẩn đánh giá, bạn có quyền thông báo với Hocthilaixe.com để chúng tôi tiến hành xác minh, góp ý trực tiếp với trung tâm nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.

   

  Tiêu chuẩn đánh giá: Hocthilaixe.com tạo ra một bộ tiêu chuẩn chất lượng để mỗi học viên có thể dựa vào đó để đánh giá và chấm điểm cho trung tâm một cách khách quan nhất. 

 • Hành vi bị nghiêm cấm +

  Chúng tôi nghiêm cấm: 

   

  1. Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

   

  2. Đánh giá mang tính chất quảng cáo, PR. Phần đánh giá không được bao gồm quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào, nếu phần đánh giá mang tính chất quảng cáo sẽ bị xóa khỏi nền tảng.

   

  3. Một số ngôn từ có thể không phù hợp với nền tảng đánh giá, review. Nghiêm cấm việc sử dụng ngôn từ hoặc nội dung từ thô tục ở mức độ mạnh.

   

  Tất cả những đánh giá của các bạn sẽ được xác minh và nếu không tuân thủ quy định chúng tôi sẽ gửi lại báo cáo cho bạn.

 • Bộ tiêu chuẩn đánh giá của một Verified by Hocthilaixe.com? +

  Để đánh giá các trường/ trung tâm chúng tôi dựa vào Thông tư 39/2020/TTBGDDT về tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo giáo dục. Dưới đây là toàn bộ trích dẫn của thông tư.

   

  TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

  Điều 5. Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

  1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng; phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

  2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng theo quy định tại Khung trình độ quốc gia Việt Nam, bao quát được cả yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt, phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan; bảo đảm tương tự như chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chính quy cùng ngành; được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai.

  Điều 6. Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả, cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo

  1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin, cập nhật, xác định rõ hình thức đào tạo từ xa, được công bố công khai và dễ dàng tiếp cận.

  2. Đề cương chi tiết các môn học hoặc học phần đầy đủ thông tin, cập nhật, được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận.

  3. Nội dung chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo chính quy, cập nhật, có cấu trúc linh loạt, trình tự logic và gắn kết giữa các môn học hoặc học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra.

  Điều 7. Tiêu chuẩn 3: Hoạt động dạy và học

  1. Các hoạt động dạy và học được thiết kế và triển khai thực hiện phù hợp với hình thức đào tạo từ xa.

  2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp và triển khai thực hiện để đạt được chuẩn đầu ra.

  3. Các hoạt động dạy và học được thiết kế và triển khai bảo đảm sự tương tác hiệu quả giữa người dạy và người học, giữa người học với nhau.

  4. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm trong đó bao gồm cả kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học.

  Điều 8. Tiêu chuẩn 4: Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học

  1. Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm cả xếp hạng tốt nghiệp, xét và công nhận tốt nghiệp, cấp phát văn bằng) được thiết kế và triển khai thực hiện phù hợp với hình thức đào tạo từ xa, đáp ứng đúng các quy định hiện hành.

  2. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra.

  3. Quy định về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai đến người học.

  4. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập đa dạng (trực tiếp, trực tuyến), bảo đảm độ giá trị, độ tin cậy; đánh giá chính xác, khách quan và công bằng.

  5. Kết quả kiểm tra, đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập.

  6. Ban hành và công khai quy trình giải quyết khiếu nại về kết quả kiểm tra, đánh giá để người học dễ dàng tiếp cận.

  7. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học từ xa.

  Điều 9. Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, trợ giảng

  1. Có kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, trợ giảng; việc tuyển dụng và phân công nhiệm vụ cho giảng viên, nghiên cứu viên, trợ giảng đáp ứng được các yêu cầu của chương trình đào tạo từ xa về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

  2. Yêu cầu về năng lực của giảng viên, nghiên cứu viên, trợ giảng thực hiện chương trình đào tạo từ xa được xác định và phổ biến công khai. Việc tuyển dụng và phân công nhiệm vụ cho giảng viên, nghiên cứu viên, trợ giảng đáp ứng được các yêu cầu của chương trình đào tạo từ xa và các quy định hiện hành.

  3. Giảng viên, nghiên cứu viên, trợ giảng được tập huấn và định kỳ bồi dưỡng về phương pháp, kỹ năng làm việc, giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin khi thực hiện chương trình đào tạo từ xa.

  4. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, trợ giảng được phân công công việc phù hợp chuyên môn được đào tạo để bảo đảm hiệu quả công việc.

  5. Có cơ chế giám sát, đánh giá năng lực và khối lượng công việc của giảng viên, nghiên cứu viên, trợ giảng để cải tiến chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

  6. Nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, trợ giảng được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó.

  7. Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên, trợ giảng (bao gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

  Điều 10. Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ nhân viên

  1. Có kế hoạch phát triển đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng học liệu và các dịch vụ hỗ trợ khác) và thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo từ xa, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

  2. Các yêu cầu tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển và sử dụng đội ngũ nhân viên phù hợp với hình thức đào tạo từ xa và được xác định, phổ biến công khai.

  3. Yêu cầu về năng lực và khối lượng công việc của nhân viên được xác định; có cơ chế giám sát, đánh giá và khuyến khích đội ngũ nhân viên.

  4. Nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên được xác định và có các hoạt động được triển khai để đáp ứng nhu cầu đó.

  5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (bao gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

  Điều 11. Tiêu chuẩn 7: Người học và hoạt động hỗ trợ người học

  1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, có đối sánh với chương trình đào tạo chính quy cùng ngành, được công bố công khai và thường xuyên cập nhật.

  2. Người học được trang bị phương pháp, kỹ năng học tập từ xa có hiệu quả.

  3. Có các hoạt động tư vấn cho người học về phương pháp, kỹ năng học tập từ xa, kỹ năng nghề nghiệp và thái độ đối với nghề nghiệp; các dịch vụ hỗ trợ người học trong quá trình học tập và hoạt động ngoại khóa phù hợp với hình thức đào tạo từ xa.

  4. Người học dễ dàng tiếp cận các hoạt động tư vấn và dịch vụ hỗ trợ giúp nâng cao chất lượng học tập.

  5. Hệ thống thông tin tư vấn, hỗ trợ cho người học được cung cấp đầy đủ, rõ ràng trên Cổng thông tin đào tạo từ xa của cơ sở giáo dục; đội ngũ hỗ trợ bảo đảm sự tương tác, phản hồi thường xuyên, kịp thời cho người học.

  6. Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của người học có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành.

  Điều 12. Tiêu chuẩn 8: Cơ sở hạ tầng công nghệ, trang thiết bị và học liệu

  1. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống các phần mềm đáp ứng yêu cầu quản lý và đào tạo từ xa theo Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  2. Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ đào tạo từ xa được đầu tư, phát triển, nâng cấp định kỳ.

  3. Hệ thống phòng thu, trang thiết bị và hệ thống các phần mềm đáp ứng yêu cầu phát triển học liệu và hoạt động dạy và học.

  4. Thư viện, bao gồm thư viện điện tử bảo đảm nguồn tài liệu đáp ứng yêu cầu chuyên môn của chương trình đào tạo và các nguồn tài nguyên khác đa dạng, phong phú, cập nhật, bảo đảm tính bản quyền, dễ dàng truy cập và đáp ứng được các yêu cầu theo Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  5. Học liệu, bao gồm học liệu điện tử phục vụ đào tạo từ xa được xây dựng phù hợp với chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo, đáp ứng được các yêu cầu theo Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  6. Học liệu, bao gồm học liệu điện tử phục vụ đào tạo từ xa được ban hành đầy đủ cho các môn học hoặc học phần trong chương trình đào tạo và được cung cấp tới người học.

  7. Học liệu, bao gồm học liệu điện tử được lưu trữ đầy đủ, khoa học; được định kỳ bổ sung, cập nhật nhằm cải tiến chất lượng các hoạt động đào tạo từ xa.

  8. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

  Điều 13. Tiêu chuẩn 9: Quản lý triển khai chương trình đào tạo

  1. Kế hoạch triển khai chương trình đào tạo từ xa được xây dựng hằng năm phù hợp với chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục.

  2. Cơ sở giáo dục có quy định về tổ chức và quản lý triển khai thực hiện chương trình đào tạo từ xa hiệu quả và công bố công khai với các bên liên quan.

  3. Việc quy hoạch, bổ nhiệm và bồi dưỡng cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu quản lý triển khai chương trình đào tạo từ xa.

  4. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai, có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật và phù hợp với hình thức đào tạo từ xa.

  5. Bảo đảm nguồn tài chính và có kế hoạch đầu tư phát triển chương trình đào tạo từ xa và các điều kiện triển khai.

  Điều 14. Tiêu chuẩn 10: Bảo đảm và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo

  1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan về chương trình đào tạo từ xa được sử dụng làm căn cứ để xây dựng, đánh giá và phát triển chương trình dạy học.

  2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được xác lập, triển khai, đánh giá và cải tiến.

  3. Có quy trình cụ thể định kỳ rà soát, đánh giá quá trình dạy và học, quy trình phân tích, đánh giá dựa trên dữ liệu về kết quả kiểm tra, đánh giá để bảo đảm người học đạt được chuẩn đầu ra và cải tiến chất lượng. Giám sát và lưu trữ được thông tin về sự tham gia, tiến bộ trong học tập, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học từ xa.

  4. Các kết quả nghiên cứu khoa học, học hỏi kinh nghiệm quốc tế được sử dụng để đánh giá và cải tiến việc dạy và học từ xa.

  5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích phục vụ đào tạo từ xa được đánh giá và cải tiến.

  Điều 15. Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra

  1. Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

  2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

  3. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

 • Các đánh giá trên Hocthilaixe đến từ đâu? +

  Hầu hết đánh giá của Hocthilaixe.com đến từ viên học viên đánh giá trực tiếp qua trang web Hocthilaixe.com. Người dùng sau khi học và trải nghiệm tại các trường/ trung tâm dạy lái xe, họ có thể đăng ký tài khoản trên nền tảng Hocthilaixe.com một cách dễ dàng và sau đó viết đánh giá về trường/ trung tâm mình đã học.

 • Tính khách quan của Verified Review (Đánh giá xác thực) +

  Khi tiến hành hợp tác với các đối tác, chúng tôi luôn đề cao tính xác thực, khách quan và chính xác nhất. Nên trước khi tiến hành kí kết hợp tác, chúng tôi có quá trình xác minh giấy tờ/ thông tin của các trường/ trung tâm để đảm bảo đảm các trường/ trung tâm đủ điều kiện hoạt động đào tạo lái xe và có sự uy tín cũng như chất lượng giảng dạy đối với học viên. 

  Chúng tôi xác minh về chất lượng giáo viên, môi trường học tập, học phí... cũng như sự tiến bộ của mỗi học viên khi tham gia khóa học.

 • Tôi cho rằng một bài đánh giá là vi phạm, tôi có thể làm gì? +

  Nếu người dùng nghi ngờ một bài đánh giá là gian lận hoặc không đáp ứng nguyên tắc đánh giá của Hocthilaixe.com, bạn có thể báo cáo bài đánh giá đó tới địa chỉ email: hocthilaixereview@gmail.com

 • Tôi có những quyền hạn gì đối với đánh giá của mình? +

  Bạn có quyền hạn cung cấp những đánh giá xác thực nhất khi học tập tại các trường/ trung tâm.

  Sau khi bạn viết đánh giá xong, chúng tôi sẽ có 24h để xác minh thông tin của đánh giá. Nếu như đúng quy định viết đánh giá của Hocthilaixe.com, chúng tôi sẽ cho hiện thị đánh giá của bạn sau 24h.

  Trong trường hợp, đánh giá của bạn bị báo cáo, bạn sẽ có 48h để cung cấp đầy đủ lại thông tin và hình ảnh để chúng tôi tiến hành xác minh lại.