Quy định viết đánh giá

Quy định viết đánh giá

 • Đánh giá trên Hocthilaixe.com cần bảo đảm những yếu tố gì? +

  Tính chân thực và khách quan: Hocthilaixe.com đã tiến hành xác minh thông tin của các trường/ trung tâm mà chúng tôi tiến hành hợp tác
   

  Sự đảm bảo: Nếu phát hiện trung tâm không duy trì được các tiêu chuẩn đánh giá, bạn có quyền thông báo với Hocthilaixe.com để chúng tôi tiến hành xác minh, góp ý trực tiếp với trung tâm nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.

   

  Tiêu chuẩn đánh giá: Hocthilaixe.com tạo ra một bộ tiêu chuẩn chất lượng để mỗi học viên có thể dựa vào đó để đánh giá và chấm điểm cho trung tâm một cách khách quan nhất. 

 • Các đánh giá trên Hocthilaixe đến từ đâu? +

  Hầu hết đánh giá của Hocthilaixe.com đến từ viên học viên đánh giá trực tiếp qua trang web Hocthilaixe.com. Người dùng sau khi học và trải nghiệm tại các trường/ trung tâm dạy lái xe, họ có thể đăng ký tài khoản trên nền tảng Hocthilaixe.com một cách dễ dàng và sau đó viết đánh giá về trường/ trung tâm mình đã học.

 • Tôi cho rằng một bài đánh giá là vi phạm, tôi có thể làm gì? +

  Nếu người dùng nghi ngờ một bài đánh giá là gian lận hoặc không đáp ứng nguyên tắc đánh giá của Hocthilaixe.com, bạn có thể báo cáo bài đánh giá đó tới địa chỉ email: hocthilaixereview@gmail.com

 • Tôi có những quyền hạn gì đối với đánh giá của mình? +

  Bạn có quyền hạn cung cấp những đánh giá xác thực nhất khi học tập tại các trường/ trung tâm.

  Sau khi bạn viết đánh giá xong, chúng tôi sẽ có 24h để xác minh thông tin của đánh giá. Nếu như đúng quy định viết đánh giá của Hocthilaixe.com, chúng tôi sẽ cho hiện thị đánh giá của bạn sau 24h.

  Trong trường hợp, đánh giá của bạn bị báo cáo, bạn sẽ có 48h để cung cấp đầy đủ lại thông tin và hình ảnh để chúng tôi tiến hành xác minh lại.