Hocthilaixe.Com | Nền tảng Review Học Thi Lái Xe đầu tiên tại Việt Nam
Hocthilaixe.Com | Nền tảng Review Học Thi Lái Xe đầu tiên tại Việt Nam
Hocthilaixe.Com | Nền tảng Review Học Thi Lái Xe đầu tiên tại Việt Nam
  • Bạn cần Học Thi Lái Xe ?
  • Bạn không biết học ở đâu tốt ?
  • Hỏi ngay Hocthilaixe.Com | Nền tảng Review Học Thi Lái Xe đầu tiên tại Việt Nam nhé ?

Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Thành Đạt

8.0
Tốt15 đánh giá
1423 học viên đã đăng ký
Học phí hợp lý
Hệ thống sân sát hạch
Tỉ lệ đậu cao
Cơ sở vật chất
100% học viên khuyên học

Trung Tâm Dạy Nghề Tư Thục Thành Công

8.4
Tốt5 đánh giá
345 học viên đã đăng ký
Cơ sở vật chất
Giáo viên có tâm nhiệt tình
Lịch thi đúng hẹn
100% học viên khuyên học

Trung Tâm Dạy Nghề Lái Xe Hiệp Phát

8.0
Tốt10 đánh giá
học viên đã đăng ký
Giáo viên có tâm nhiệt tình
Hệ thống sân sát hạch
Học phí hợp lý
80% học viên khuyên học

Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Hoàng Gia

8.3
Tốt17 đánh giá
785 học viên đã đăng ký
Cơ sở vật chất
Tỉ lệ đậu cao
Lịch thi đúng hẹn
Học phí hợp lý
100% học viên khuyên học

Khoá học Bằng lái xe hạng A1 sắp khai giảng

Xem tất cả 86 khoá học
Trung Tâm Đào Tạo Và Sát Hạch Lái Xe Thiên Tâm
Verified by Hocthilaixe
8.0
Tốt6 đánh giá
34 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe 2 bánh
2 tuần
05/02/2021
Hệ thống sân sát hạch
Học phí hợp lý
Học phí 700.000đ
Trường Dạy Nghề Tư Thục Tiến Bộ
Verified by Hocthilaixe
8.2
Tốt8 đánh giá
học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe 2 bánh
2 tuần
05/02/2021
Cơ sở vật chất
Tỉ lệ đậu cao
Học phí 500.000đ
Trường Dạy Lái Xe An Toàn
Verified by Hocthilaixe
8.2
Tốt7 đánh giá
50 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe 2 bánh
1 tuần
05/02/2021
Cơ sở vật chất
Học phí hợp lý
Học phí 590.000đ
Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Thành Đạt
Verified by Hocthilaixe
8.0
Tốt15 đánh giá
35 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe 2 bánh
2 tuần
05/02/2021
Tỉ lệ đậu cao
Cơ sở vật chất
Học phí 700.000đ

Khoá học Bằng lái xe hạng A2 sắp khai giảng

Xem tất cả 39 khoá học
Trường Dạy Nghề Tư Thục Lái Xe Thế Giới
Verified by Hocthilaixe
8.0
Tốt9 đánh giá
15 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe 2 bánh
2 tuần
05/02/2021
Hệ thống sân sát hạch
Học phí hợp lý
Học phí 1.500.000đ
Trường Dạy Nghề Tư Thục Tiến Bộ
Verified by Hocthilaixe
8.2
Tốt8 đánh giá
34 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe 2 bánh
3 tuần
05/02/2021
Hệ thống sân sát hạch
Tỉ lệ đậu cao
Học phí 800.000đ
Trường Dạy Lái Xe An Toàn
Verified by Hocthilaixe
8.2
Tốt7 đánh giá
24 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe 2 bánh
2 tuần
05/02/2021
Cơ sở vật chất
Hệ thống sân sát hạch
Học phí 1.750.000đ
Trung Tâm Dạy Nghề Tư Thục Thành Công
Verified by Hocthilaixe
8.4
Tốt5 đánh giá
45 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe 2 bánh
1 tháng
05/02/2021
Giáo viên có tâm nhiệt tình
Cơ sở vật chất
Học phí 2.000.000đ

Khoá học Bằng lái xe hạng B1 sắp khai giảng

Xem tất cả 74 khoá học
Trường Dạy Nghề Tư Thục Lái Xe Thế Giới
Verified by Hocthilaixe
8.0
Tốt9 đánh giá
học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe 4 bánh
1 năm
05/02/2021
Học phí hợp lý
Cơ sở vật chất
Học phí 16.000.000đ
Trung Tâm Đào Tạo Và Sát Hạch Lái Xe Thiên Tâm
Verified by Hocthilaixe
8.0
Tốt6 đánh giá
14 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe 4 bánh
4.5 - 5 tháng
05/02/2021
Hệ thống sân sát hạch
Lịch thi đúng hẹn
Học phí 16.900.000đ
Trường Dạy Nghề Tư Thục Tiến Bộ
Verified by Hocthilaixe
8.2
Tốt8 đánh giá
50 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe 4 bánh
3,5 tháng
05/02/2021
Hệ thống sân sát hạch
Tỉ lệ đậu cao
Học phí 13.600.000đ
Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Thành Đạt
Verified by Hocthilaixe
8.0
Tốt15 đánh giá
25 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe 4 bánh
4 tháng
05/02/2021
Xe tập đời mới
Giáo viên có tâm nhiệt tình
Học phí 17.000.000đ

Khoá học Bằng lái xe hạng B2 sắp khai giảng

Xem tất cả 100 khoá học
Trường Dạy Nghề Tư Thục Lái Xe Thế Giới
Verified by Hocthilaixe
8.0
Tốt9 đánh giá
1.560 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe 4 bánh
1 năm
05/02/2021
Hệ thống sân sát hạch
Giáo viên có tâm nhiệt tình
Học phí 15.000.000đ
Trường Dạy Nghề Tư Thục Tiến Bộ
Verified by Hocthilaixe
8.2
Tốt8 đánh giá
50 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe 4 bánh
05/02/2021
Cơ sở vật chất
Tỉ lệ đậu cao
Học phí 13.600.000đ
Trung Tâm Đào Tạo Và Sát Hạch Lái Xe Thiên Tâm
Verified by Hocthilaixe
8.0
Tốt6 đánh giá
25 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe 4 bánh
4 tháng
05/02/2021
Học phí hợp lý
Tỉ lệ đậu cao
Học phí 15.900.000đ
Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Thành Đạt
Verified by Hocthilaixe
8.0
Tốt15 đánh giá
50 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe 4 bánh
4 tháng
05/02/2021
Xe tập đời mới
Hệ thống sân sát hạch
Học phí 16.000.000đ

Khoá học Bằng lái xe tải hạng C sắp khai giảng

Xem tất cả 89 khoá học
Trường Dạy Nghề Tư Thục Lái Xe Thế Giới
Verified by Hocthilaixe
8.0
Tốt9 đánh giá
1.700 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe tải
1 năm 2 tháng
05/02/2021
Học phí hợp lý
Hệ thống sân sát hạch
Học phí 18.000.000đ
Trung Tâm Đào Tạo Và Sát Hạch Lái Xe Thiên Tâm
Verified by Hocthilaixe
8.0
Tốt6 đánh giá
20 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe tải
7 tháng
05/02/2021
Tỉ lệ đậu cao
Giáo viên có tâm nhiệt tình
Học phí 17.900.000đ
Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Thành Đạt
Verified by Hocthilaixe
8.0
Tốt15 đánh giá
25 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe tải
6 tháng
05/02/2021
Tỉ lệ đậu cao
Cơ sở vật chất
Học phí 19.000.000đ
Trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Hoàng Gia
Verified by Hocthilaixe
8.3
Tốt17 đánh giá
15 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe tải
7 tháng
05/02/2021
Lịch thi đúng hẹn
Học phí hợp lý
Học phí 20.000.000đ
Trường Dạy Lái Xe An Toàn
Verified by Hocthilaixe
8.2
Tốt7 đánh giá
18 học viên đã đăng ký đặt chỗ
Xe tải
5.5 tháng
05/02/2021
Cơ sở vật chất
Học phí hợp lý
Học phí 16.500.000đ
Báo chí nói về Học thi lái xe

Timxehoi.com.vn

Tapchilaixe.com

Tintucxe.vn

Hocthilaixeoto.com

VNexpress.net