Đề thi số 15

Danh sách câu hỏi

Thời gian còn lại:
Câu hỏi 1:

Đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên là loại đường gì?

Câu hỏi 2:

Trong các khái niệm dưới đây khái niệm “dừng xe” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 3:

Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 được phép điều khiển loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 4:

Khi bạn nhìn thấy đèn phía sau xe ô tô có màu sáng trắng, ô tô đó đang trong tình trạng như thế nào?

Câu hỏi 5:

Đường bộ trong khu vực đông dân cư gồm những đoạn đường nào dưới đây?

Câu hỏi 6:

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa (trừ đường cao tốc), loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 60 km/h?

Câu hỏi 7:

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường hai chiều không có dải phân cách giữa; đường một chiều có một làn xe cơ giới (trừ đường cao tốc), loại xe nào dưới đây tham gia giao thông vơi tốc độ tối đa cho phép là 70 km/h?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam