Đề thi số 18

Danh sách câu hỏi

Thời gian còn lại:
Câu hỏi 1:

Bạn đang lái xe trong khu dân cư, có đông xe qua lại, nếu muốn quay đầu xe bạn cần làm gì để tránh lại, nếu muốn quay đầu xe bạn cần làm gì để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông?

Câu hỏi 2:

Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên; xe hạng B2 kéo rơ moóc (FB2)? 

Câu hỏi 3:

Người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E), lái xe hạng D kéo rơ moóc (FD) phải đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

Câu hỏi 4:

Tuổi tối đa cửa người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E) là bao nhiêu tuổi?

Câu hỏi 5: Câu hỏi điểm liệt

Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép? 

Câu hỏi 6:

Người có giấy phép lái xe hạng C được điều khiển loại xe nào?

Câu hỏi 7:

Tại nơi có biển báo hiệu cố định lại có báo hiệu tạm thời thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu nào?

Câu hỏi 8:

Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được phép chở tối đa 2 người trong những trường hợp nào?

Câu hỏi 9:

Tác dụng của mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô hai bánh trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông là gì?

Câu hỏi 10:

Trong các hành vi dưới đây, người lái xe mô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào?

Câu hỏi 11:

Hàng siêu trường, siêu trọng được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 12:

Việc vận chuyển động vật sống phải tuân theo những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 13:

Khi động cơ ô tô đã khởi động, muốn điều chỉnh ghế của người lái, người lái xe phải điều chỉnh cần số ở vị trí nào?

Câu hỏi 14:

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

 

Câu hỏi 15:

Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

 

 

Câu hỏi 16:

Biển nào chỉ dẫn “Được ưu tiên qua đường hẹp”?

 

Câu hỏi 17:

Biển nào báo hiệu “Đường hầm”?

 

 

Câu hỏi 18:

Dây đai an toàn lắp trên ô tô phải đảm bảo yêu cầu an toàn kỹ thuật nào dưới đây?

Câu hỏi 19:

Biển nào cấm ô tô tái vượt?

Câu hỏi 20:

Biển nào xe ô tô được phép vượt?

 

Câu hỏi 21:

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 22:

Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 23:

Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 24:

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

 

Câu hỏi 25:

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 26:

Biển này có ý nghĩa gì?

 

Câu hỏi 27:

Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

 

Câu hỏi 28:

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

 

Câu hỏi 29:

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 30:

Trong tình huống dưới đây, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không? 

Câu hỏi 31:

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? 

 

Câu hỏi 32:

Biển nào báo hiệu đường đi thẳng phải theo?

 

Câu hỏi 33:

 Khi gặp biển nào thì các phương tiện không được đi vào trừ xe ô tô và mô tô?

 

Câu hỏi 34:

Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

Câu hỏi số 483

Câu hỏi 35:

Vạch dưới đây có tác dụng gì?

Câu hỏi số 484

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam