Đề thi số 20

Danh sách câu hỏi

Thời gian còn lại:
Câu hỏi 1:

“Làn đường” là gì?

Câu hỏi 2:

Khái niệm “khổ giới hạn đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 3:

Tuổi tối đa cửa người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E) là bao nhiêu tuổi?

Câu hỏi 4:

Người có giấy phép lái xe hạng C được điều khiển loại xe nào?

Câu hỏi 5:

Khi gặp hiệu lệnh như dưới đây của cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 6:

Những lái xe kinh doanh vận tải cần thực hiện những công việc gì ghi ở dưới đây để thường xuyên rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp?

Câu hỏi 7:

Việc vận chuyển động vật sống phải tuân theo những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 8:

Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chấp hành những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 9:

Khi đèn pha của xe đi ngược chiều gây chói mắt, làm giản khả năng quan sát trên đường, người lái xe xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 10:

Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

 

Câu hỏi 11:

Người điều khiển phương tiện tham giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 12:

Xe mô tô và xe ô tô tham gia giao thông trên đường bộ phải bắt buộc có đủ bộ phận giảm thanh không?         

Câu hỏi 13:

Biển nào dưới đây là biển “Cầu hẹp”?

 

Câu hỏi 14:

Biển nào sau đây là biển “ Đường trơn”?

 

Câu hỏi 15:

Biển báo này có ỹ nghĩa gì?

 

 

Câu hỏi 16:

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

 

Câu hỏi 17:

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

 

Câu hỏi 18:

Biển nào cấm quay đầu xe?

 

Câu hỏi 19:

Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

 

 

 

Câu hỏi 20:

Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 21:

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 22:

Biển nào được phép quay đầu nhưng không được rẻ trái?

 

Câu hỏi 23:

Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định (có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không?

 

Câu hỏi 24:

Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 25:

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

 

Câu hỏi 26:

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tăc giao thông?

Câu hỏi 27:

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

 

 

Câu hỏi 28:

Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

 

Câu hỏi 29:

Bạn xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nơi đỗ?

 

Câu hỏi 30:

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu hỏi số 493

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam