Đề thi số 25

Danh sách câu hỏi

Thời gian còn lại:
Câu hỏi 1: Câu hỏi điểm liệt

Khi xe đã kéo 1 xe hoặc xe đã kéo 1 rơ moóc, bạn có được phép kéo thêm xe (kế cả xe thô sơ) hoặc rơ moóc thứ hai hay không?

 

Câu hỏi 2: Câu hỏi điểm liệt

Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được bám, kéo hoặc đẩy các phương thiện khác không?

Câu hỏi 3: Câu hỏi điểm liệt

Khi điểu khiển phương tiện tham gia giao thông, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi 4:

Bạn đang lái xe trong khu dân cư, có đông xe qua lại, nếu muốn quay đầu xe bạn cần làm gì để tránh lại, nếu muốn quay đầu xe bạn cần làm gì để tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông?

Câu hỏi 5:

Tuổi tối đa cửa người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E) là bao nhiêu tuổi?

Câu hỏi 6:

Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 không được phép điều khiển loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 7:

Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A3 được phép điều khiển loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 8:

Việc sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô phải thực hiện ở đâu và như thế nào?

Câu hỏi 9:

Đường bộ trong khu vực đông dân cư gồm những đoạn đường nào dưới đây?

Câu hỏi 10:

Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức cần thiết, chú ý quan sát và chuẩn bị sằn sàng những tình huống có thể xảy ra để phòng ngừa tai nạn trong các trường hợp nào dưới đây?

Câu hỏi 11:

Khi xảy ra tai nạn giao thông, người lái xe và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì dưới đây?

Câu hỏi 12:

Hành khách có các nghĩa vụ gì khi đi trên xe ô tô vận tải hành khách?

Câu hỏi 13:

 Người thuê vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì dưới đây?

Câu hỏi 14:

Trong các loại nhiên liệu dưới đây, loại nhiên liệu nào giảm thiểu ô nhiễm môi trường?

Câu hỏi 15:

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

 

Câu hỏi 16:

Các biển này có ý nghĩa gì?

 

Câu hỏi 17:

Bánh xe lắp cho xe ô tô phải đảm bảo an toàn kỹ thuật như thế nào dưới đây?

Câu hỏi 18:

Biển nào sau đây là biển “ Kè, vực sâu bên đường phía bên trái”?

 

Câu hỏi 19:

Biển báo này có ý nghĩa gì? 

 

Câu hỏi 20:

Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

 

Câu hỏi 21:

Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 22:

Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

 

Câu hỏi 23:

Biển báo này có ý nghĩa gì?

 

Câu hỏi 24:

Biển nào cấm máy kéo?

 

Câu hỏi 25:

 Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

 

Câu hỏi 26:

Những hướng nào xe tải được phép đi?

 

Câu hỏi 27:

Biển nào báo hiệu hạn chế tốc độ của phương tiện không vượt quá trị số ghi trên biển?

 

Câu hỏi 28:

Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 29:

Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 30:

Trong tình huống dưới dây, xe con màu đỏ có được phép vượt khi xe con màu xanh đang vượt xe tải hay không? 

Câu hỏi 31:

Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì? 

 

Câu hỏi 32:

Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

 

 

Câu hỏi 33:

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? 

 

Câu hỏi 34:

Xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này? 

 

Câu hỏi 35:

Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không?

 

Câu hỏi 36:

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu hỏi số 493

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam