Đề thi số 46

Danh sách câu hỏi

Thời gian còn lại:
Câu hỏi 1:

Khái niệm “khổ giới hạn đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 2:

Người lái xe không được lùi xe ở những khu vực nào dưới đây? 

Câu hỏi 3: Câu hỏi điểm liệt

Người lái xe không được quay đầu xe trong các trường hợp nào dưới đây?

Câu hỏi 4:

Người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E), lái xe hạng D kéo rơ moóc (FD) phải đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

Câu hỏi 5:

Đường bộ trong khu vực đông dân cư gồm những đoạn đường nào dưới đây?

Câu hỏi 6:

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa (trừ đường cao tốc), loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 80 km/h?

Câu hỏi 7:

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường hai chiều không có dải phân cách giữa (trừ đường cao tốc), loại xe nào dưới đây tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 60 km/h?

Câu hỏi 8:

Khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa hai xe, người lái xe phải điều khiển xe như thế nào? 

Câu hỏi 9:

Tại những đoạn đường không bố trí biển báo hạn chế tốc độ, không bố trí biển báo khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải thực hiện quy định nào dưới đây để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu hỏi 10: Câu hỏi điểm liệt

Người lái xe cố tình không phân biệt làn đường, vạch phân làn đường, phòng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đường một chiều được coi là hành vi nào trong danh sách các hành vi dưới đây?

Câu hỏi 11:

Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các quyền gì ở dưới đây?

Câu hỏi 12:

Hình nào dưới đây đòi hỏi hàng phải xếp theo hướng thẳng đứng?

 

Câu hỏi 13:

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

 

Câu hỏi 14:

Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, người lái xe lái xe mô tô hai bánh cần điều khiển tay ga như thế nào trong các trường hợp dưới đây?

Câu hỏi 15:

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt?

 

Câu hỏi 16:

Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

 

Câu hỏi 17:

Trên xe ô tô có trang bị thiết bị như hình vẽ có tác dụng gì dưới đây?

 

Câu hỏi 18:

Biển báo này có ý nghĩa gì? 

 

Câu hỏi 19:

Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

 

Câu hỏi 20:

Thứ tự đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

 

Câu hỏi 21:

Xe nào được quyền ưu tiên đi trước trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 22:

Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 23:

Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 24:

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 25:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 26:

Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

 

Câu hỏi 27:

Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

 

Câu hỏi 28:

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

 

Câu hỏi 29:

Khi đến chổ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?

 

Câu hỏi 30:

 Biển nào báo hiệu kết thúc đường cao tốc?

 

Câu hỏi 31:

Các vạch dưới đây có tác dụng gì?

Câu hỏi số 481

Câu hỏi 32:

Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

Câu hỏi số 483

Câu hỏi 33:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi số 489

Câu hỏi 34:

Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu hỏi số 494

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam