Đề thi số 48

Danh sách câu hỏi

Thời gian còn lại:
Câu hỏi 1:

Khi điều khiển xe tăng số, người lái xe cần chú ý những điểm gì để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 2:

Phần của đường bộ đươc sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại là gì?

Câu hỏi 3:

Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 không được phép điều khiển loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 4:

Theo luật giao thông đường bộ, tín hiệu đèn giao thông gồm 3 màu nào dưới đây?

Câu hỏi 5:

Khi tập lái xe ô tô, người tập lái xe phải thực hiện các điều kiện gì dưới đây?

Câu hỏi 6:

Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi như thế nào?

Câu hỏi 7:

Trên đường đang xảy ra ùn tắc những hành vi nào sau đây là thiếu văn hóa khi tham gia giao thông?

Câu hỏi 8:

Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô phải chấp hành các quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 9:

Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chấp hành những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 10: Câu hỏi điểm liệt

Khi điều khiển ô tô có hộp số tự động đi vào đường trơn trượt, lầy lội, người lái xe phải xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn trong các trường hợp dưới đây?

Câu hỏi 11:

Hai biển này có ý nghĩa gì?

 

Câu hỏi 12:

Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

Câu hỏi 13:

Niên hạn sử dụng của ô tô tải (tính bắt đầu từ năm sản xuất) là bao nhiêu năm?

Câu hỏi 14:

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

 

 

Câu hỏi 15:

Xe ô tô tham gia giao thông đường bộ phải bảo đảm các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nào ghi dưới đây?

Câu hỏi 16:

Biển nào báo hiệu “Chú ý chướng ngại vật”?

 

Câu hỏi 17:

Biển nào sau đây là biển “ Kè, vực sâu bên đường phía bên phải”?

 

Câu hỏi 18:

Thứ tự đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

 

Câu hỏi 19:

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 20:

Đi theo hướng mũi tên xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 21:

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 22:

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 23:

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 24:

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 25:

Bạn được dừng xe ở vị trí nào trong tình huống này?

 

Câu hỏi 26:

Ba biển này có hiệu lực như thế nào?

 

Câu hỏi 27:

Người lái xe có được vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

 

Câu hỏi 28:

Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 29:

Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

 

Câu hỏi 30:

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

 

Câu hỏi 31:

Biển nào báo hiệu hạn chế tốc độ của phương tiện không vượt quá trị số ghi trên biển?

 

Câu hỏi 32:

Biển nào dưới đây báo hiệu hết đường cấm vượt?

 

Câu hỏi 33:

Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), xe không được lấn làn, không được đè lên vạch?

Câu hỏi số 479

Câu hỏi 34:

Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu hỏi số 494

Câu hỏi 35:

Bạn đang lái xe phía trước có một xe cảnh sát giao thông không phát tín hiệu ưu tiên bạn có được phép vượt hay không?

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam