Đề thi số 49

Danh sách câu hỏi

Thời gian còn lại:
Câu hỏi 1:

Khi điều khiển xe tăng số, người lái xe cần chú ý những điểm gì để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 2:

Đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên là loại đường gì?

Câu hỏi 3:

Trong các khái niệm dưới đây, “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 4:

Khái niệm “đỗ xe” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 5:

Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 6:

Người có giấy phép lái xe hạng D được điều khiển loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 7:

Khi tập lái xe ô tô, người tập lái xe phải thực hiện các điều kiện gì dưới đây?

Câu hỏi 8:

Khi điều khiển xe chạy trên đường, người lái xe phải mang theo các loại giấy tờ gì?

Câu hỏi 9:

Bạn đang lái xe trên đường hẹp, xuống dốc và gặp một xe đang đi lên dốc, bạn cần làm gì? 

Câu hỏi 10: Câu hỏi điểm liệt

Khi lái xe trên đường vắng mà cảm thấy buồn ngủ, người lái xe nên chọn cách xử lý như thế nào cho phù hợp?

Câu hỏi 11:

Khái niệm về văn hóa giao thông được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 12:

Người thuê vận tải hàng hóa có các quyền hạn gì dưới đây?

Câu hỏi 13:

Người nhận hàng có các nghĩa vụ gì dưới đây?

Câu hỏi 14:

 Khi nhả hệ thống phanh dừng cơ khí điều khiển bằng tay (phanh tay), người lái xe cần phải thực hiện các thao tác nào?

Câu hỏi 15:

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

 

Câu hỏi 16:

Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

 

Câu hỏi 17:

Niên hạn sử dụng của ô tô tải (tính bắt đầu từ năm sản xuất) là bao nhiêu năm?

Câu hỏi 18:

Biển nào sau đây là biển “ Kè, vực sâu bên đường phía bên phải”?

 

Câu hỏi 19:

Biển nào sau đây cảnh báo nguy hiểm đoạn đường thường xảy ra tai nạn?

 

 

Câu hỏi 20:

Biển nào sau đây là biển “ Dốc xuống nguy hiểm”?   

 

 

Câu hỏi 21:

Biển nào sau đây là biển “Dốc lên nguy hiểm”?   

 

Câu hỏi 22:

Biển báo này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 23:

Biển báo này có ý nghĩa gì?

 

Câu hỏi 24:

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 25:

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 26:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 27:

Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

 

Câu hỏi 28:

Biển nào báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữu cự ly tối thiểu giữa hai xe?

 

Câu hỏi 29:

Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

 

Câu hỏi 30:

Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

 

Câu hỏi 31:

Biển nào báo hiệu hạn chế tốc độ của phương tiện không vượt quá trị số ghi trên biển?

 

Câu hỏi 32:

Hiệu lực của biển “ Tốc độ tối đa cho phép” hết tác dụng khi gặp biển nào dưới đây?

Câu hỏi 33:

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “ Hết mọi lệnh cấm”?

 

Câu hỏi 34:

Khi đến chổ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?

 

Câu hỏi 35:

Biển báo nào báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư, các phương tiện tham gia giao thông phải tuân thủ các quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư?

 

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam