Đề thi số 5

Danh sách câu hỏi

Thời gian còn lại:
Câu hỏi 1: Câu hỏi điểm liệt

Hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu có bị nghiêm cấm hay không?

 

Câu hỏi 2: Câu hỏi điểm liệt

Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy có được đi xe dàn hàng ngang; đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác; sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) hay không?

Câu hỏi 3:

Người lái xe được hiểu như thế nào trong các khái niệm dưới đây? 

Câu hỏi 4:

Người lái xe sử dụng đèn như thế nào khi lái xe trong khu đô thị và đông dân cư vào ban đêm?

Câu hỏi 5:

Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 6:

Khi gặp hiệu lệnh như dưới đây của cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 7:

Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy không được thực hiện những hành vi nào dưới dây?

Câu hỏi 8:

Tại ngã ba hoặc ngã tư không có đảm bảo an toàn, người lái xe phải nhường đường như thế nào là đúng trong các trường hợp dưới đây?

Câu hỏi 9:

Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự trên đường bộ (trừ đường cao tốc) không được vượt quá bao nhiêu km/h?

Câu hỏi 10:

Tại nơi đường giao nhau, người lái xe đang đi trên đường không tưu tiên phải xử lý như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 11:

Trong các hành vi dưới đây, người lái xe mô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào?

Câu hỏi 12:

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

 

Câu hỏi 13:

Để đạy được hiệu quả phanh cao nhất, người lái xe mô tô phải sử dụng các kỹ năng như thế nào dưới đây?

Câu hỏi 14:

Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

 

Câu hỏi 15:

Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

 

Câu hỏi 16:

Đi theo hướng mũi tên xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 17:

Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?

 

Câu hỏi 18:

Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 19:

Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

 

Câu hỏi 20:

Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

Câu hỏi 21:

Biển nào báo hiệu nơi đỗ xe cho người tàn tật?

 

Câu hỏi 22:

Biển nào cho phép xe rẻ trái?

 

Câu hỏi 23:

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 24:

Biển nào báo hiệu “ Đường một chiều”?

 

Câu hỏi 25:

Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

Câu hỏi số 486

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam