Đề thi số 50

Danh sách câu hỏi

Thời gian còn lại:
Câu hỏi 1:

Trên đường bộ, người lái xe ô tô có được phép dừng xe, đỗ xe song song với một xe khác đang dừng, đỗ hay không?

Câu hỏi 2:

Trong hoạt động vận tải khách, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi 3:

Trong các khái niệm dưới đây, “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 4:

Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

Câu hỏi 5:

Khái niệm “đỗ xe” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 6:

Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên; xe hạng B2 kéo rơ moóc (FB2)? 

Câu hỏi 7:

Khi dạy thực hành lái xe, giáo viên phải mang theo các loại giấy tờ gì dưới đây?

Câu hỏi 8:

Xe ô tô tập lái phải đảm bảo các điều kiện gì dưới đây?

Câu hỏi 9:

Khi sử dụng giấy phép lái xe đã khai báo mất để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, ngoài việc bị thu hồi giấy phép lái xe, chịu trách nhiệm trước pháp luật, người lái xe không được cấp giấy phép lái xe trong thời gian bao nhiêu năm?

Câu hỏi 10:

Khi gặp xe buýt đang đừng đón, trả khách, người điều khiển xe mô tô phải xử lý như thế nào dưới đây để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu hỏi 11:

Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô phải chấp hành các quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 12:

Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chấp hành những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 13:

Người lái xe khách phải chấp hành những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 14:

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

 

Câu hỏi 15: Câu hỏi điểm liệt

Khi đang lái xe mô tô và ô tô, nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại để nhắn tin hoặc gọi điện, người lái xe phải thực hiện như thế nào trong các tình huống dưới đây?

Câu hỏi 16:

Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

 

 

Câu hỏi 17:

Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

 

Câu hỏi 18:

Biển nào chỉ dẫn “Được ưu tiên qua đường hẹp”?

 

Câu hỏi 19:

Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

 

Câu hỏi 20:

Khi động cơ ô tô đã khởi động, bảng đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây, báo hiệu tình trạng như thế nào của xe ô tô?

 

Câu hỏi 21:

Khi động cơ ô tô đã khởi động, bảng đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây, báo hiệu tình trạng như thế nào của ô tô?

 

Câu hỏi 22:

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

 

Câu hỏi 23:

Trong trường hợp này, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 24:

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

 

Câu hỏi 25:

Xe nào được quyền ưu tiên đi trước trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 26:

Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 27:

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 28:

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “ Hết tốc độ tối thiểu”?

Câu hỏi 29:

Trong tình huống dưới dây, xe con màu đỏ có được phép vượt khi xe con màu xanh đang vượt xe tải hay không? 

Câu hỏi 30:

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông? 

 

Câu hỏi 31:

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 32:

Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 33:

Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai? 

 

Câu hỏi 34:

Biển nào báo hiệu các phương tiện phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường?

 

Câu hỏi 35:

Gặp biển báo này, người tham gia thông phải xử lý như thế nào?

 

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam