Đề thi số 52

Danh sách câu hỏi

Thời gian còn lại:
Câu hỏi 1:

Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi 2:

Đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên là loại đường gì?

Câu hỏi 3:

Trong các khái niệm dưới đây, “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 4:

Khái niệm “đường cao tốc” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 5:

"Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào?

Câu hỏi 6:

Khi dừng, đỗ xe trên đường phố hẹp, người lái xe ô tô phải dừng, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường khoảng cách tối thiểu là bao nhiêu mét trong các trường hợp dưới đây để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu hỏi 7:

Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ và xe cơ giới phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 8:

Trong một khu dân cư, ở nơi nào cho phép người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng được quay đầu xe? 

Câu hỏi 9:

Trên đường bộ (trừ đường cao tốc) trong khu vực đông dân cư, đường hai chiều hoặc đường một chiều có một làn xe cơ giới, loại xe nào tham gia giao thông được đi với tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h?

Câu hỏi 10:

Trên đường bộ (trừ đường cao tốc) ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có giải phân cách giữa, loại xe nào được tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 90 km/h?

Câu hỏi 11:

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa (trừ đường cao tốc), loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 60 km/h?

Câu hỏi 12:

Người lái xe phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhưỡng đường cho các xe nào nêu dưới đây?

Câu hỏi 13: Câu hỏi điểm liệt

Người lái xe phải xử lý như thế nào khi quan sát phía trước thấy người đi bộ đang sang đường tại nơi có vạch đường dành cho người đi bộ để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 14:

Người lái xe vận tải hàng hóa cần thực hiện những nhiệm vụ gì ghi ở dưới đây?

Câu hỏi 15:

Hành khách có các quyền gì khi đi trên xe ô tô vận tải khách theo tuyến cố định?

Câu hỏi 16:

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

 

Câu hỏi 17:

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

 

 

Câu hỏi 18:

Biển nào báo hiệu “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”?

 

 

Câu hỏi 19:

Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

 

Câu hỏi 20:

Niên hạn sử dụng của ô tô tải (tính bắt đầu từ năm sản xuất) là bao nhiêu năm?

Câu hỏi 21:

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

 

Câu hỏi 22:

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 23:

Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 24:

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 25:

Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

 

Câu hỏi 26:

Biển báo náy có ý nghĩa là gì?

 

Câu hỏi 27:

Biển nào không cho phép rẻ phải?

 

Câu hỏi 28:

Trong tình huống dưới đây, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không? 

Câu hỏi 29:

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông? 

Câu hỏi 30:

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 31:

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 32:

Bạn xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nơi đỗ?

 

Câu hỏi 33:

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 34:

Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 35:

Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu hỏi số 494

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam