Đề thi số 53

Danh sách câu hỏi

Thời gian còn lại:
Câu hỏi 1:

Trên đường bộ, người lái xe ô tô có được phép dừng xe, đỗ xe song song với một xe khác đang dừng, đỗ hay không?

Câu hỏi 2:

Phần của đường bộ đươc sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại là gì?

Câu hỏi 3:

Khái niệm “khổ giới hạn đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 4:

Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

Câu hỏi 5:

 "Phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những loại nào?

Câu hỏi 6: Câu hỏi điểm liệt

Cuộc đua xe chỉ được thực hiện khi nào?

Câu hỏi 7:

Khi điều khển xe chạy trên đường biết có xe sau xin vượt nếu đủ điều kiện an toàn người lái xe phải làm gì?

Câu hỏi 8:

Khi lùi xe người lái xe phải làm gì để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 9:

Khi tránh xe đi ngược chiều, các xe phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 10:

Trong các hành vi dưới đây, người lái xe mô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào?

Câu hỏi 11:

Người có văn hóa giao thông khi điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ phải đảm bảo các điều kiện gì?

Câu hỏi 12:

Người lái xe vận tải hàng hóa cần thực hiện những nhiệm vụ gì ghi ở dưới đây?

Câu hỏi 13:

 Người thuê vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì dưới đây?

Câu hỏi 14:

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với không đường ưu tiên”?

 

Câu hỏi 15:

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

 

Câu hỏi 16:

Khi điều khiển ô tô gặp mưa to hoặc sương mù, người lái xe phải làm gì để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 17:

Biển nào báo hiệu “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”?

 

 

Câu hỏi 18:

 Biển nào báo hiệu “Đường bị thu hẹp”?

 

Câu hỏi 19:

Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

 

Câu hỏi 20:

Khi động cơ ô tô đã khởi động, bảng đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây, báo hiệu tình trạng như thế nào của ô tô?

 

Câu hỏi 21:

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

 

 

Câu hỏi 22:

Biển nào báo hiệu “Chú ý chướng ngại vật”?

 

Câu hỏi 23:

Gặp biển nào dưới đây người tham gia giao thông cần phải điều chỉnh tốc độ chạy xe cho thích hợp, đề phòng gió thổi mạnh gây lật xe?

 

 

Câu hỏi 24:

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

 

Câu hỏi 25:

Xe nào được quyền ưu tiên đi trước trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 26:

Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

 

Câu hỏi 27:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 28:

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 29:

Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

 

Câu hỏi 30:

Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

 

Câu hỏi 31:

Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 32:

Xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và sau thùng xe, mỗi phía quá 10% chiều dài toàn bộ than xe, tổng chiều dài xe (cả hàng) từ trước đến sau nhỏ hơn trị số ghi trên biển thì có được phép đi vào không?

 

Câu hỏi 33:

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

 

Câu hỏi 34:

Biển nào là biển “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”?

Câu hỏi 35:

Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi số 487

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam