Đề thi số 58

Danh sách câu hỏi

Thời gian còn lại:
Câu hỏi 1:

Trên đường bộ, người lái xe ô tô có được phép dừng xe, đỗ xe song song với một xe khác đang dừng, đỗ hay không?

Câu hỏi 2:

“Làn đường” là gì?

Câu hỏi 3:

Trong các khái niệm dưới đây, “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 4:

 "Phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những loại nào?

Câu hỏi 5:

Khi sử dụng giấy phép lái xe đã khai báo mất để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, ngoài việc bị thu hồi giấy phép lái xe, chịu trách nhiệm trước pháp luật, người lái xe không được cấp giấy phép lái xe trong thời gian bao nhiêu năm?

Câu hỏi 6:

Khi dừng, đỗ xe trên đường phố hẹp, người lái xe ô tô phải dừng, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường khoảng cách tối thiểu là bao nhiêu mét trong các trường hợp dưới đây để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu hỏi 7:

Việc nối giữa xe kéo với xe được kéo trong trường hợp hệ thống hãm của xe được kéo không còn hiệu lực thì phải dùng cách nào?

Câu hỏi 8:

Xe kéo rơ moóc khi tham gia giao thông phải tuân thủ điều kiện nào ghi ở dưới đây? 

Câu hỏi 9:

Khi điều khển xe cơ giới, người lái xe phải bật đèn tín hiệu rẽ nào trong các trườn hợp nào sau đây?

Câu hỏi 10: Câu hỏi điểm liệt

Khi lái xe trên đường vắng mà cảm thấy buồn ngủ, người lái xe nên chọn cách xử lý như thế nào cho phù hợp?

Câu hỏi 11:

Trong các hành vi dưới đây, người lái xe ô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào?

Câu hỏi 12:

Hàng siêu trường, siêu trọng được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 13:

Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô phải chấp hành các quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 14:

Ký hiệu chuyên dùng này biểu hiện hàng chuyên chở phải tránh ánh nắng mặt trời?

 

Câu hỏi 15:

Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

 

Câu hỏi 16:

Biển nào báo hiệu "Giao nhau có tín hiệu đèn"?

 

Câu hỏi 17:

Khi xuống dốc, muốn dừng xe, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 18:

Niên hạn sử dụng của ô tô tải (tính bắt đầu từ năm sản xuất) là bao nhiêu năm?

Câu hỏi 19:

Biến nào báo hiệu “Cửa chui”?

 

Câu hỏi 20:

Biển nào sau đây là biển “ Đường trơn”?

 

Câu hỏi 21:

Thứ tự đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

 

Câu hỏi 22:

Đi theo hướng mũi tên xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 23:

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 24:

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 25:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 26:

 Biển phụ đặt dưới biển cấm bóp còi có ý nghĩa gì?

 

Câu hỏi 27:

Biển nào là biển “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”?

Câu hỏi 28:

Số 50 trên biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

 

Câu hỏi 29:

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 30:

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông? 

Câu hỏi 31:

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? 

 

Câu hỏi 32:

Xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này? 

 

Câu hỏi 33:

Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 34:

Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?

Câu hỏi số 478

Câu hỏi 35:

Thứ tự các xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi số 492

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam