Đề thi số 8

Danh sách câu hỏi

Thời gian còn lại:
Câu hỏi 1:

Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi 2: Câu hỏi điểm liệt

Theo luật phòng chống tác hại của rượu, bia, đối tượng nào dưới đây bị cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông?

Câu hỏi 3:

Khái niệm “khổ giới hạn đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 4:

Người lái xe sử dụng đèn như thế nào khi lái xe trong khu đô thị và đông dân cư vào ban đêm?

Câu hỏi 5:

Biển báo hiện hình tròn có nền xanh lam có hình vẽ màu trắng là loại gì dưới đây?

 

Câu hỏi 6:

Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ và xe cơ giới phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 7:

Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép (có thể dừng lại một cách an toàn) trong trường hợp nào dưới đây?

Câu hỏi 8:

Trên đường bộ (trừ đường cao tốc) trong khu vực đông dân cư, đường hai chiều hoặc đường một chiều có một làn xe cơ giới, loại xe nào tham gia giao thông được đi với tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h?

Câu hỏi 9:

Trên đường bộ (trừ đường cao tốc) ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có giải phân cách giữa, loại xe nào được tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 90 km/h?

Câu hỏi 10:

Người lái xe phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy trong các trường hợp nào dưới đây?

Câu hỏi 11:

Người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận tải hành khách phải có những trách nhiện gì theo quy định được ghi dưới đây?

Câu hỏi 12:

Người nhận hàng có các nghĩa vụ gì dưới đây?

Câu hỏi 13:

Khi động cơ ô tô đã khởi động, muốn điều chỉnh ghế của người lái, người lái xe phải điều chỉnh cần số ở vị trí nào?

Câu hỏi 14:

Biển nào chỉ dẫn “Được ưu tiên qua đường hẹp”?

 

Câu hỏi 15:

Người điều khiển phương tiện tham giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 16:

Trên xe ô tô có trang bị như hình vẽ, dùng để làm gì?

 

Câu hỏi 17:

Biển nào cấm xe rẽ trái?

 

Câu hỏi 18:

Biển nào cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe?

 

Câu hỏi 19:

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 20:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 21:

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 22:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 23:

Xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và sau thùng xe, mỗi phía quá 10% chiều dài toàn bộ than xe, tổng chiều dài xe (cả hàng) từ trước đến sau nhỏ hơn trị số ghi trên biển thì có được phép đi vào không?

 

Câu hỏi 24:

Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

 

Câu hỏi 25:

Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

Câu hỏi 26:

Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 27:

Trong các biển dưới đây biển nào là biển “ Hết tốc độ tối thiểu”?

Câu hỏi 28:

Xe nào vi phạm quy tắc giao thông? 

Câu hỏi 29:

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 30:

Khi gặp xe ngược chiều bật đèn pha trong tình huống dưới đây, bạn xử lý như thế nào? 

 

Câu hỏi 31:

Gặp biển báo này, người tham gia thông phải xử lý như thế nào?

 

Câu hỏi 32:

Các vạch dưới đây có tác dụng gì?

Câu hỏi số 482

Câu hỏi 33:

Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

Câu hỏi số 485

Câu hỏi 34:

Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi số 487

Câu hỏi 35:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi số 489

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam