Đề thi số 9

Danh sách câu hỏi

Thời gian còn lại:
Câu hỏi 1: Câu hỏi điểm liệt

Hành vi đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đám tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ có bị nghiêm cấm hay không?

Câu hỏi 2:

Khái niệm “khổ giới hạn đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 3:

Tuổi tối đa cửa người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E) là bao nhiêu tuổi?

Câu hỏi 4:

Người có giấy phép lái xe hạng FE được điều khiển các loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 5:

Khi người lái xe ô tô dừng, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình, bánh xe gần nhất không được cách va lề đường, hè phố qua bao nhiêu mét trong các trường hợp dưới đây để không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông?

Câu hỏi 6:

Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự trên đường bộ (trừ đường cao tốc) không được vượt quá bao nhiêu km/h?

Câu hỏi 7:

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa (trừ đường cao tốc), loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 70 km/h?

Câu hỏi 8:

Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa (trừ đường cao tốc), loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 60 km/h?

Câu hỏi 9:

Người điều khiển xe mô tô phải giảm tốc độ và hết sức thận trọng khi qua những đoạn đường nào dưới đây?

Câu hỏi 10:

Người lái xe có văn hóa khi tham gia giao thông phải đáp ứng các điều kiện nào dưới đây?

Câu hỏi 11:

Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô phải chấp hành các quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 12:

Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chấp hành những quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 13:

Điều khiển xe ô tô trong khu vực đông dân cư cần lưu ý điều gì dưới đây?

Câu hỏi 14:

Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ (kể cả những xe có quyền ưu tiên) đều phải dừng lại bên phải đường của mình và trước vạch “dừng xe” tại các địa điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt khi có báo hiệu dừng nào dưới đây?

Câu hỏi 15:

Biển nào báo hiệu ”Kết thúc đường đôi”?

 

 

Câu hỏi 16:

Khi động cơ ô tô đã khởi động, bảng đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây, báo hiệu tình trạng như thế nào của ô tô?

 

Câu hỏi 17:

Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

 

Câu hỏi 18:

Biển nào sau đây là biển “ Kè, vực sâu bên đường phía bên trái”?

 

Câu hỏi 19:

Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

 

Câu hỏi 20:

 Biển nào không cho phép ô tô con được vượt?

 

Câu hỏi 21:

Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?

 

Câu hỏi 22:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 23:

Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

 

Câu hỏi 24:

Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 25:

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 26:

Người lái xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

 

Câu hỏi 27:

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

 

Câu hỏi 28:

Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

 

Câu hỏi 29:

Số 50 trên biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

 

Câu hỏi 30:

Biển báo náy có ý nghĩa là gì?

 

Câu hỏi 31:

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 32:

Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 

Câu hỏi 33:

Biển nào báo hiệu “ Đường một chiều”?

 

Câu hỏi 34:

 Biển 3 có ý nghĩa gì?

 

Câu hỏi 35:

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu hỏi số 491

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam