Những quy định mới của NGHỊ ĐỊNH 03/2021 về bảo hiểm TNDS ô tô, xe máy BẮT BUỘC

Những quy định mới của NGHỊ ĐỊNH 03/2021 về bảo hiểm TNDS ô tô, xe máy BẮT BUỘC

Những quy định mới của NGHỊ ĐỊNH 03/2021 về bảo hiểm TNDS ô tô, xe máy BẮT BUỘC

Cập nhật lúc 07/09/2023 11:33
Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô, xe máy bắt buộc đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/03/2021. Kéo theo nhiều những thay đổi mới về mức bồi thường, thời hạn bảo hiểm, thủ tục hồ sơ bồi thường,...

  Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô, xe máy bắt buộc đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/03/2021. Kéo theo nhiều những thay đổi mới về mức bồi thường, thời hạn bảo hiểm, thủ tục hồ sơ bồi thường,...

   

  Dưới đây, Hocthilaixe.com sẽ cập nhật cho bạn những điểm mới nghị định 03/2021 về bảo hiểm TNDS ô tô, xe máy bắt buộc.

   

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô, xe máy bắt buộc

  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô, xe máy bắt buộc

   

  Được cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử

   

  Theo khoản 4 Điều 6 Nghị định 03/2021:

   

  4. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ các quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành; Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành và phản ánh đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 3 Điều này.

   

  Như vậy, theo quy định mới, khi các cá nhân mua bảo hiểm bắt buộc có thể được cấp Giấy chứng nhận điện tử. Chủ phương tiện khi tham gia giao thông phải luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực (bản cứng hoặc bản điện tử) và xuất trình giấy tờ này khi có yêu cầu của lực lượng Cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

   

  Được cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử

  Được cấp giấy bảo hiểm TNDS bắt buộc (bản cứng hoặc bản điện tử)

   

  Phí bảo hiểm ô tô bắt buộc có thể tăng tối đa 15%

   

  Theo Khoản 3 Điều 7 Nghị định 03/2021 quy định:

   

  3. Căn cứ vào lịch sử tai nạn của từng xe cơ giới và năng lực chấp nhận rủi ro của mình, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét, điều chỉnh tăng phí bảo hiểm. Mức tăng phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định.

   

  Như vậy mức phí bảo hiểm TNDS bắt buộc sẽ có thể tăng từ ngày 01/03/2021 với mức tăng không quá 15% trên phí bảo hiểm mà Bộ Tài chính đã quy định. Các chủ phương tiện nên lưu ý để điều chỉnh kinh

   

  >>> Nên mua loại bảo hiểm ô tô nào để vừa tiết kiệm vừa hiệu quả? XEM NGAY: Kinh nghiệm mua bảo hiểm ô tô siêu tiết kiệm

   

  Quy định mới về thời hạn bảo hiểm TNDS bắt buộc

   

  Căn cứ theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định 03/2021 thì thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm cụ thể như sau:

  • Đối với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm.

   

  • Đối với các xe cơ giới còn lại, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường định kỳ có thời hạn trên 1 năm.

   

  >>> TÌM HIỂU NGAY: các mốc thời hạn đăng kiểm xe ô tô được Bộ Giao Thông và Vận Tải quy định mới nhất năm 2021.

   

  • Trong các trường hợp sau, thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm: Xe cơ giới nước ngoài tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới 1 năm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật; xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ Công an.

   

  • Trường hợp chủ xe cơ giới có nhiều xe tham gia bảo hiểm vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm nhưng đến năm tiếp theo có nhu cầu đưa về cùng một thời điểm bảo hiểm để quản lý, thời hạn bảo hiểm của các xe này có thể nhỏ hơn 1 năm và bằng thời gian hiệu lực còn lại của hợp đồng bảo hiểm giao kết đầu tiên của năm đó. Thời hạn bảo hiểm của năm tiếp theo đối với các hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm sau khi được đưa về cùng thời điểm thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này.

   

  Quy định mới về thời hạn bảo hiểm TNDS bắt buộc

  Quy định về thời hạn bảo hiểm TNDS bắt buộc

   

  Các trường hợp không được bảo hiểm bồi thường

   

  Theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 03/2021, doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:

  1. Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại.

   

  1. Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

   

  1. Người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển xe cơ giới theo quy định pháp luật về giao thông đường bộ; người lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ (có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý Giấy phép lái xe) hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không phù hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe. Trường hợp người lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn hoặc bị thu hồi Giấy phép lái xe thì được coi là không có Giấy phép lái xe.

   

  1. Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp bao gồm: giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.

   

  1. Thiệt hại đối với tài sản do lái xe điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, sử dụng ma túy và chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.

   

  1. Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.

   

  1. Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

   

  1. Chiến tranh, khủng bố, động đất.

   

  >>> BẠN ĐÃ BIẾT: Các mức phạt vi phạm giao thông mới nhất theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP

   

  Quy định về việc tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng

   

  Theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 03/2021 về bảo hiểm TNDS quy định rõ: 

   

  2. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm về vụ tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, cụ thể:

   

  Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

  • 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong.
  • 50% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

   

  Trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại:

  • 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong.
  • 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

   

  Quy định về việc tạm ứng bồi thường bảo hiểm TNDS bắt buộc

  Quy định về việc tạm ứng bồi thường bảo hiểm TNDS bắt buộc

   

  Đơn giản hóa hồ sơ bồi thường bảo hiểm

   

  Căn cứ Điều 15 Nghị định số 03/2021 thì doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiểm và các bên có liên quan để thu thập 1 bộ hồ sơ bồi thường bảo hiểm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ bồi thường bảo hiểm. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bao gồm các tài liệu sau:

   

  1. Tài liệu liên quan đến xe, người lái xe (Bản sao công chứng hoặc Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính) do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp:
  • Giấy đăng ký xe (hoặc bản sao chứng thực Giấy đăng ký xe kèm bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính Giấy đăng ký xe trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký xe) hoặc chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và chứng tử nguồn gốc xe (trường hợp không có giấy đăng ký xe).
  • Giấy phép lái xe.
  • Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác của người lái xe.
  • Giấy chứng nhận bảo hiểm.

   

  1. Tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng (Bản sao của các cơ sở y tế hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính) do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp:
  • Giấy chứng nhận thương tích.
  • Hồ sơ bệnh án.
  • Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết quả giám định của Cơ quan giám định pháp y đối với trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn.

   

  1. Tài liệu chứng minh thiệt hại đối với tài sản do bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cung cấp:
  • Hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra (trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện sửa chữa, khắc phục thiệt hại, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập giấy tờ này).
  • Các giấy tờ, hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí phát sinh mà chủ xe cơ giới đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.

   

  1. Bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan Công an do doanh nghiệp bảo hiểm thu thập trong các vụ tai nạn gây tử vong đối với bên thứ ba và hành khách, bao gồm: Thông báo kết quả điều tra, xác minh, giải quyết vụ tai nạn giao thông hoặc Thông báo kết luận điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông.

   

  1. Biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm lập được thống nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.

   

  Trên đây là những điểm mới nghị định 03/2021 về bảo hiểm TNDS ô tô, xe máy bắt buộc mà Hocthilaixe.com đã tổng hợp được. Mong bài viết sẽ giúp bạn cập nhật đầy đủ các thông tin mới nhất để có phương án mua bảo hiểm phù hợp.

  Đăng ký Tư Vấn Online Miễn Phí

  Nhập họ và tên
  Nhập khoá học muốn học
  Nhập địa chỉ
  Nhập số điện thoại
  Kinh nghiệm mua BẢO HIỂM Ô TÔ đúng cách và SIÊU TIẾT KIỆM

  Kinh nghiệm mua BẢO HIỂM Ô TÔ đúng cách và SIÊU TIẾT KIỆM

  Thu, 07/09/2023 - lượt xem: 1241
  Mua bảo hiểm ô tô là cách để bạn quản lý rủi ro xảy ra với người và phương tiện của mình một cách an tối ưu nhất. Hiện nay trên thị trường có khá nhiều gói bảo hiểm ô tô. Vậy nên lựa chọn mua bảo hiểm ô tô như thế nào để tiết kiệm chi phí nhất?
  Các loại bảo hiểm xe ô tô ai cũng phải quan tâm

  Các loại bảo hiểm xe ô tô ai cũng phải quan tâm

  Thu, 07/09/2023 - lượt xem: 2342
  Bảo hiểm ô tô là loại giấy tờ giúp chủ xe tiết kiệm chi phí khi có những sự cố không may xảy ra. Vậy xe ô tô hiện nay cần mua các loại bảo hiểm xe ô tô nào?

  Bạn cần thêm thông tin?

  GỌI HOTLINE 0815 66 33 77

  HocThiLaiXe sẽ tư vấn MIỄN PHÍ cho bạn